Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

22 Μαϊου 2008

Υπολογισμός ημερομισθίου αποζημίωσης για τους απολυόμενους εργατοτεχνίτες

Πώς υπολογίζεται το ημερομίσθιο αποζημίωσης κατά την απόλυση εργάτη ή εργατοτεχνίτη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όπως αναφέρουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3198/1955, ο υπολογισμός της αποζημίωσης, σε περίπτωση που καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας του μισθωτού, από τον εργοδότη, γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνεται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή που είναι δυνατόν να δοθεί αντί του μισθού. Συνεπώς, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται τα επιδόματα εορτών και αδείας και βεβαίως, οι τακτικές πρόσθετες αμοιβές για υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, ή εργασία κατά τις Κυριακές.
 
Περαιτέρω, για τον υπολογισμό του μισθού ή του ημερομισθίου αποζημίωσης και προκειμένου να συμπεριληφθούν στα ποσά αυτά και οι αναλογίες των επιδομάτων εορτής (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα), καθώς και του επιδόματος άδειας, κάνουμε αναγωγή του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου σε 12μηνη βάση:
 
ΜΙΣΘΟΣ Χ 14/12 = ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
 
Στον αριθμητή συμπεριλαμβάνονται: ένας μισθός ως δώρο Χριστουγέννων, μισός μισθός ως δώρο Πάσχα και μισός μισθός ως επίδομα άδειας (12+1+0.5+0,5=14) και συνεπώς η προσαύξηση είναι 14/12=1,16666.
 
Ο μισθός αυτός της αποζημίωσης, όπως διαμορφώθηκε με την παραπάνω προσαύξηση, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των μηνών αποζημίωσης, που δικαιούται ο απολυθείς μισθωτός, αναλόγως προς τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας του. Ως γνωστό, η αποζημίωση δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, αφού δεν αντιστοιχεί σε ασφαλιστέο χρόνο υπηρεσίας, ενώ χαρακτηρίζεται από την Φορολογία, ως εισόδημα προερχόμενο από Μισθωτές Υπηρεσίες, φορολογούμενο όμως, αυτοτελώς (άρθρο 14 του ΚΦΕ) , με συντελεστή 20%, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 20.000€
 
Σε ότι αφορά τον υπολογισμό του ημερομισθίου αποζημίωσης, για τους απολυόμενους εργάτες ή εργατοτεχνίτες, ακολουθούμε μεν την ως άνω διαδικασία, με την διαφορά ότι ο αριθμός 14 του αριθμητή, πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:
 

12,00 =

Έτος

1,00 =

Δώρο Χριστουγέννων

0,6 =

Δώρο Πάσχα (15/25)

0,52 =

Επίδομα άδειας (13/25)

Ήτοι, 14,12

άρα προσαύξηση: 1,17666
 
Παράδειγμα: Εργατοτεχνίτης που έχει συμπληρώσει 8 έτη υπηρεσίας σε συγκεκριμένο εργοδότη, απολύεται με έγγραφη καταγγελία της σύμβασής του. (Σημειώνουμε ότι δεν επηρεάζεται το ποσό της αποζημίωσης από τυχόν προειδοποίηση πριν την απόλυση, από τον εργοδότη). Κατά την ημέρα της απόλυσής του, το ακαθάριστο ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη ήταν 65€. Να υπολογισθεί το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης απόλυσης.
 
Έχουμε: Με βάση τον πίνακα αποζημιώσεων, σε προϋπηρεσία από 5 έτη συμπληρωμένα, έως 10, η αποζημίωση ισούται προς 30 ημερομίσθια.
 
Το ημερομίσθιο αποζημίωσης είναι: 65€ Χ 14,12/12 = 76,483€ και συνεπώς η συνολική αποζημίωση : 30ημερ. Χ 76,483€ = 2.294,49€
 
22.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.