24 Απριλίου 2008

Χρόνος έναρξης της διενέργειας αποσβέσεων

Τα μηχανήματα για τα οποία έχουμε πάρει απαλλαγή ΦΠΑ και η ημερομηνία αγοράς τους είναι το 2007 ενώ η ημερομηνία παραγωγικής λειτουργίας είναι το 2008, θα αποσβεστούν το 2007; Εμείς γνωρίζουμε ότι η έναρξη απόσβεσης αρχίζει από την ημερομηνία οπού το μηχάνημα τίθεται σε παραγωγική λειτουργία.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 1, του ΠΔ 299/2003: «Τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία…». Συνεπώς, για τα συγκεκριμένα πάγια δεν θα διενεργηθούν αποσβέσεις το 2007.
 
24.8.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.