Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

9 Απριλίου 2008

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - Περίπτωση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο

Θα ήθελα τη βοήθεία σας ως προς την εμφάνιση του Ε9 για την παρακάτω περίπτωση: Πατέρας κάνει γονική παροχή στην κόρη του, "το ιδανικό μερίδιο των 2/6 αδιαίρετα των 565,22/1000 αδιαίρετα ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης 414 τετ μέτρων". Έίχε γίνει ήδη πράξη σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (καθέτου) . Το τμήμα που παρέχεται απο τον πατέρα έχει έκταση 234 τετ.μέτρα και αναφέρεται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΚΛΖΑ. Επίσης αναφέρει στο συμβόλαιο ότι η κόρη, μαζί με το ιδανικό μερίδιο αποκτά το δικαίωμα ανεγέρσεως στο τμήμα αυτό της αντίστοιχης στα παραπάνω χιλιοστά οικοδομής που προβλέπεται από πράξη κάθετης οροφοκτησίας που έχει γίνει. Η κόρη θα έχει την αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή. Πως θα δηλωθεί από την κόρη στο Ε9;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1) Στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας με την οποία έχει γίνει διαχωρισμός της έκτασης του αρχικού οικοπέδου των 414 τ.μ. σε νέες, επιμέρους ιδιοκτησίες (οικόπεδα), αυτές θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε9 σε χωριστή γραμμή ανάλογα με την επιφάνειας της καθεμίας, με ταυτόχρονη μεταβολή του αρχικού οικοπέδου. Προφανώς, η διαδικασίας αυτή έχει γίνει από την πλευρά του πατέρα, κατά τον χρόνο που η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα.
 
Εφόσον με την πράξη σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας περιήλθε στον πατέρα δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου έκτασης 234 τ.μ. {(565,22/1000) 414}, το οποίο τώρα μεταβιβάζει (με γονική παροχή) κατά 2/6 στην κόρη, χρειάζεται να γίνει νέο έντυπο Ε9 και από τους δύο (πατέρα και κόρη). Από την πλευρά της κόρης, το Ε9 θα περιλαμβάνει το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33333 % (2/6) επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 234 τ.μ. Το ακίνητο αυτό θα δηλωθεί ως “νέο ακίνητο” στη στήλη 24 του εντύπου.
 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1001/04.01.05, με την προϋπόθεση ότι στην ανωτέρω πράξη δεν αναφέρεται σύσταση δικαιώματος υψούν ως ξεχωριστή ιδιοκτησία (με ποσοστό επί του οικοπέδου), το δικαίωμα ανεγέρσεως οικοδομής (μέρους του οποίου μεταβιβάζεται στην κόρη), δεν απεικονίζεται στο Ε9. Η αναφορά του δικαιώματος αυτού στο συστατικό συμβόλαιο, παρέχει την πληροφορία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εντός σχεδίου (οικοδομήσιμο) και συνεπώς θα συμπεριληφθεί στον πίνακα 1 του εντύπου.
 
9.4.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.