Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

19 Φεβρουαρίου 2008

Μειωμένη σύνταξη γήρατος

Έχουμε επαγγελματία αυτοκινητιστή από τον 10/1971 έως τον 4/1986, ασφαλισμένο στο ΤΣΑ. Από το 1988 έως το 2007 έχει 1548 ένσημα στο ΙΚΑ ως οδηγός. Υπέβαλε αίτηση πρόωρης συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ και το Ιδρυμα  αρνήθηκε την ικανοποίηση του αιτήματος, επειδή το 2006 δεν είχε ένσημα (ενώ έπρεπε να είχε τουλάχιστον 100), λόγω του ότι ήταν στο Ταμείο Ανεργίας. Αυτά τα ένσημα της ανεργίας δεν λαμβάνονται υπ’όψη στην σύνταξη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Μετά την συμπλήρωση του 60ου έτους για τους άνδρες και του 55ου για τις γυναίκες.
 
Η ανωτέρω περίπτωση αφορά συνταξιοδότηση με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, οπότε αρμόδιος οργανισμός για να εξετάσει το συνταξιοδοτικό αίτημα, είναι ο τελευταίος οργανισμός, δηλαδή το ΙΚΑ
 
Σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ που χαρακτηρίζονται ως παλαιοί ασφαλισμένοι και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΓΑ ή άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης, παρέχεται εκ του νόμου το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που ορίζουν οι, κατά περίπτωση σχετικές διατάξεις.
 
Για την ανωτέρω περίπτωση ο ασφαλισμένος αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 4500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες οι 1500 ημέρες να έχουν διανυθεί στο ΙΚΑ, και περαιτέρω, ανά εκατό (100) τουλάχιστον σε καθένα από τα 5 ημερολογιακά έτη, τα προηγούμενα του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση ή από την διακοπή της απασχόλησης, δικαιούται μειωμένη σύνταξη, εφόσον συγκεντρώνονται οι ελάχιστες βασικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ, για συνταξιοδότηση, (άρθρο 28 παράγραφος 5 εδάφιο α’ του Α.Ν. 1846/51 και άρθρο 27 παράγραφος 3 εδάφιο α΄ του Ν.1902/90).
 
Η σύνταξη χορηγείται μειωμένη κατά 1/267Χ100=0,37453% για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του 65 έτους ηλικίας για τους άνδρες. (ʼρθρο 3 παράγραφος 3α του νόμου 3029/02, Εγκύκλιος ΙΚΑ 69/02). Είναι δε αυτονόητο ότι δεν έχει εφαρμογή η διάταξη που αναφέρεται στα κατώτατα όρια συντάξεων, η οποία ισχύει για όλους τους άλλους συνταξιούχους. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το ανωτέρω μειωμένο ποσό σύνταξης, είναι και το οριστικό ποσό, το οποίο θα παραμείνει και μετά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για την πλήρη συνταξιοδότηση.
 
Τονίζεται, ότι οι σχετικές διατάξεις, ως προς το ερώτημά σας, αναφέρουν: «..100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, σε κάθε ένα από τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται από το έτος μέσα στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση». Με βάση την γραμματική ερμηνεία του νόμου, απαιτούνται ημέρες εργασίας και όχι πλασματικοί χρόνοι (ασθένειας, ανεργίας ή εκπαιδευτικής άδειας κ.λπ.).
 
19.2.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.