Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

19 Φεβρουαρίου 2008

Όρια βιβλίου Αποθήκης

Ετερόρρυθμη Εταιρεία μετασχηματίζεται σε ΑΕ, με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2005.. Ο μετασχηματισμός ολοκληρώνεται στις 14/12/2006. Η πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση της ΑΕ, λήγει 31/12/2007, ενώ τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκειά της ήταν πάνω από 8.000.000€.Τηρήθηκε κανονικά βιβλίο Αποθήκης. Κατά την χρήση 2005, επίσης, τηρήθηκε υποχρεωτικά βιβλίο Αποθήκης. Ποιά είναι η υποχρέωση για περαιτέρω τήρηση του βιβλίου Αποθήκης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8, όπως τέθηκε με τον Ν. 3522/2006, αναφέρεται τόσο στην διάρκεια υποχρέωσης τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης, όσο και στην παύση της υποχρέωσης τήρησης αυτού.Συγκεκριμένα, ο επιτηδευματίας ο οποίος υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου Αποθήκης, τηρεί αυτό σε δύο συνεχείς διαχειριστικές περιόδους (στην έννοια της περιόδου, αντιστοιχεί και η υπερδωδεκάμηνη χρήση) και παύει την τήρησή του την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο, δεν υπερέβη το ισχύον όριο. Συνεπώς, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου γεννάται εκ νέου, από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα υπερέβησαν το ισχύον όριο.
 
Παράδειγμα:
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4600000

5200000

5300000

4800000

4900000

4700000

5300000

5400000

........

 
Το 2007 δεν θα υποχρεωθεί σε τήρηση βιβλίου Αποθήκης.
 
Το 2008 δεν θα υποχρεωθεί σε τήρηση του βιβλίου Αποθήκης, γιατί τις δύο προηγούμενες χρήσεις, 2006 και 2007, δεν ξεπέρασε τα 5000000, ανά χρήση.
 
Το 2009 θα υποχρεωθεί σε τήρηση του βιβλίου αυτού, γιατί στις δύο προηγούμενες χρήσεις, 2007 και 2008, ξεπέρασε τα 5000000, ανά χρήση.
 
Το 2010 εξακολουθεί να τηρεί το βιβλίο Αποθήκης, αφού τόσο δεν έπεσε κάτω των 5000000 στις δύο συνεχόμενες προηγούμενες χρήσεις.
 
Το 2011 σταματά να τηρεί το βιβλίο, επειδή τόσο το 2009 όσο και το 2010 τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ήταν κάτω των 5000000.
 
Το ίδιο ισχύει και το 2012 και το 2013. Απεναντίας το 2014 θα υποχρεωθεί να τηρήσει βιβλίο Αποθήκης, επειδή τόσο το 2012 όσο και το 2013, υπερέβη τα 5000000 ανά χρήση.
 
Η Ε.Ε. του ερωτήματός σας, τηρεί βιβλίο Αποθήκης και μετατρέπεται σε ΑΕ με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2005. Θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 (που αναπτύξαμε παραπάνω), σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου Αποθήκης, λόγω μετασχηματισμού επιχειρήσεων, εφαρμόζεται για μετασχηματισμούς που αρχίζουν από 22/12/2006 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3522/2006). Προσθέτουμε δε ότι έναρξη μετασχηματισμού (ο οποίος μετασχηματισμός γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993), έχουμε κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. ʼρα, επειδή η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού (31/12/2005), είναι πριν την δημοσίευση του νόμου, δεν έχουν εφαρμογή οι (νέες)διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ΚΒΣ (βλέπε ΠΟΛ 1024/2007, παράγραφος 28.12.4, παράδειγμα 5- ΚΒΣ 2007, Έκδοση Οικονομικής Βιβλιοθήκης, σελ.1030)
 
19.2.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.