Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

21 Ιανουαρίου 2008

Προσαύξηση σύνταξης λόγω ανήλικων τέκνων

Παρακαλώ ενημερώστε με μέχρι πότε συνταξιούχος ΙΚΑ παίρνει επίδομα στην σύνταξη για παιδί που είναι φοιτητής Α. Μέχρι 24 ετών και εφόσον είναι φοιτητής: Β. Ή μέχρι όσο χρονικό διάστημα είναι το κατώτερο όριο φοίτησης στην σχολή για να πάρει το πτυχίο : π.χ. διάρκεια φοίτησης στην σχολή 8 εξάμηνα για απόκτηση πτυχίου. Ο φοιτητής είναι στο 10 εξάμηνο (για διάφορους λόγους) . Παίρνει ο γονέας το επίδομα και ποιές είναι οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα παραπάνω.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης λόγω τέκνων παύει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση συνεχίσεως των σπουδών τους σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ιδιωτικές σχολές (εφ’όσον είναι αναγνωρισμένες από το κράτος), το επίδομα συνεχίζεται να καταβάλλεται για όλο το διάστημα των σπουδών τους, με ανώτερο όριο τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους
 
Για την απόδειξη της φοίτησης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: (α) Βεβαίωση εγγραφής στην οικεία σχολή (ΑΕΙ,ΤΕΙ ή ΙΕΚ κ.λπ.). Εφ’όσον διανύει δεύτερο, τρίτο έτος κ.λπ., απαιτείται βεβαίωση ανανέωσης της εγγραφής. (β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθεί το ΙΚΑ, εάν διακοπούν οι σπουδές, ή εάν ο/η σπουδαστής/στρια αναλάβουν κάποια εργασία.
 
Έτσι, η προσαύξηση θα καταβάλλεται (χωρίς διακοπή) από την έναρξη των σπουδών ή τις ανανεώσεις αυτών, μέχρι τον Αύγουστο του έτους που πιστοποιεί η σχολή ότι θα διαρκέσουν οι σπουδές ή μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.(Εγκ. ΙΚΑ 198/1979-Εγκ.ΙΚΑ 91/1998-Εγκ.ΙΚΑ 58/2001 για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εγκ.ΙΚΑ 36/2000 για Εκκλησιαστικές Σχολές και τέλος, Έγγραφο του ΙΚΑ Σ62/73/2003)
 
Προσοχή! Σε κάθε περίπτωση, κάθε παιδί δικαιούται αυτής της προσαύξησης, εφ’όσον είναι άγαμο και δεν εργάζεται, όχι μόνο σε μισθωτή εργασία, αλλά δεν ασκεί και δική του ατομική επιχείρηση ή δικό του ελευθέριο επάγγελμα.Την προσαύξηση την δικαιούται ο ένας εκ των συζύγων (όχι και οι δύο).
 
21.1.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.