Σεμινάρια rss feed

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Α. Γεωργαντάς Δικηγόρος, LL.M., Ε. Στυλιανού Δικηγόρος, LL.M.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
P. Pothos Attorney-at-law, LL.M., Partner at Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος»
CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

3 Δεκεμβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

21 Δεκεμβρίου 2007

Χρόνος καταχώρησης εσόδων που αφορούν προηγούμενη χρήση

Διαγνωστικό Κέντρο έχει συνάψει σύμβαση με ασφαλιστικό ταμείο για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ταμείου. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στο διαγνωστικό κέντρο με παραπεμπτικό του ταμείου τους και κάνουν τις εξετάσεις παραδίδοντας το παραπεμπτικό. Το διαγνωστικό κέντρο καταθέτει τα παραπεμπτικά με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς πληρωμή στο ασφαλιστικό ταμείο. Κατά την εκκαθάριση συμβαίνει να γίνονται κάποιες περικοπές τις οποίες τις αντιμετωπίζουμε με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Πως θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία υποβάλει ένσταση για κάποιες περικοπές και το αποτέλεσμα της ένστασης και η τυχόν πληρωμή θα γίνει σε άλλη χρήση από εκείνη που αφορά η περικοπή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η διοίκηση έχει πάρει μέχρι σήμερα θέση στο παρεμφερές ζήτημα της έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου σε χρήση επόμενη αυτής την οποία αφορά η σχετική συναλλαγή. Συγκεκριμένα με την ΠΟΛ. 1069/2004 υιοθέτησε την άποψη ότι σε περίπτωση που η παροχή έκπτωσης τελεί υπό αναβλητική αίρεση, το πιστωτικό τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί σε επόμενη χρήση από αυτή που αφορά και συγκεκριμένα στη χρήση κατά την οποία πληρούται η αίρεση και η έκπτωση καθίσταται βέβαιη και απαιτητή.
 
Η γνώμη μας είναι ότι στην περίπτωσή σας μπορεί να υπάρξει ανάλογη εφαρμογή, δεδομένου ότι η απαίτηση από τη μεριά σας για καταβολή του επί πλέον ποσού τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της αποδοχής η μη της ένστασής σας και επομένως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου και καταχώρισης του σχετικού εσόδου είναι αυτός κατά τον οποίο η απαίτησή σας καθίσταται βέβαιη και απαιτητή.
 
Ο παραπάνω χειρισμός είναι άλλωστε σύμφωνος και με το Ε.Γ.Λ.Σ. το οποίο στην παρ. 2.2.708, υποπαρ. 6 ορίζει ότι τα έσοδα από επιχορηγήσεις, επιστροφές δασμών κλπ. καταχωρίζονται στα βιβλία μόνο όταν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα, δηλαδή όταν δεν τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία και αποδεικνύονται εγγράφως. Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο από τα βέβαια και εκκαθαρισμένα έσοδα, όσα αφορούν πωλήσεις της κλειόμενης χρήσης καταχωρίζονται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών της ομάδας 7, όσα όμως αφορούν πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων καταχωρίζονται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων». Η συγκεκριμένη απαίτησή σας λοιπόν μπορεί να καταχωρισθεί σε υπολογαριασμό του 82.01.99 «Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων».
 
21.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.