Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Νοεμβρίου 2007

Μετάταξη αγρότη του ειδικού καθεστώτος, στο κανονικό καθεστώς

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος (εκμετάλλευση θερμοκηπίου), μετατάσσεται από 1/1/2008 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πώς θα εμφανίζει τις λιανικές πωλήσεις - διότι θα διαθέτει μέρος των προϊόντων του σε λαϊκές αγορές - στα βιβλία του;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κ.ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), εφ’όσον επιθυμεί την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς του φόρου, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Δήλωση Μετάταξης, εντός τριάντα (30) ημερών, από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου (δηλαδή, εντός του Ιανουαρίου). Περαιτέρω, η δήλωση αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί, πριν την πάροδο της πενταετίας. Συνεπώς, θα παραμείνει στο κανονικό καθεστώς, επί πέντε διαχειριστικές περιόδους.
 
Μετά την υποβολή της Δήλωσης Μετάταξης και ακολούθως, την παραλαβή και έγκρισή της από τον Προϊστάμενο ΔΟΥ, ο μετατασσόμενος αγρότης στο κανονοκό καθεστώς του ΦΠΑ, πρέπει να θεωρήσει στο τμήμα του ΚΒΣ, καταστάσεις Απογραφής. Εντός δύο (2) μηνών, από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου (κατά την οποία, αρχίζει η εφαρμογή του νέου καθεστώτος-ήτοι,μέχρι 29/2/2008), πρέπει να συντάξει απογραφή των αποθεμάτων των αγροτικών προϊόντων (ηρτημένοι καρποί και σε εξέλιξη καλλιέργειες-περιεχόμενο θερμοκηπίου κ.λπ.), σε τιμές κόστους και κατά συντελεστή του κατ’αποκοπή φόρου (4%-5%-6%), καθώς και των αποθεμάτων πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής (σπόροι, λιπάσματα κ.λπ.), επίσης σε τιμές κόστους και κατά συντελεστή φόρου (9%-19%). Επί πλέον, θα απογραφούν τυχόν αγαθά επένδυσης (πάγια), που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στο κανονικό καθεστώς και δεν έχουν περάσει πέντε χρόνια από την πρώτη χρησιμοποίησή τους.
 
Η ένταξη ενός επιτηδευματία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, συνεπάγεται την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν, τόσο από τις διατάξεις του ΚΒΣ, όσο και από αυτές του Κ.ΦΠΑ. Συνεπώς, ο αγρότης που εντάσσεται με δήλωσή του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (άρα, τηρεί ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), δεν μπορεί να υπαχθεί στη διάταξη του ΚΒΣ (άρθρο 4,παρ.4), δεδομένου ότι αυτή αναφέρεται σε υποχρεωτική ένταξη στην Α’ κατηγορία (ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ). Επί πλέον, η ΠΟΛ 1258/2002 «Υποχρεωτική χρήση Φορολογικών Μηχανισμών, για την έκδοση ΑΛΠ, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια και μέσω πλανοδίου εμπόρου», δεν καταλαμβάνει τους αγρότες που μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς.Αναφέρεται σε πωλητές βιομηχανικών ειδών, ή πωλητές αγροτικών προϊόντων σε κινητές λαϊκές αγορές, αλλά μη αγρότες.
 
Συμπερασμα: Ο αγρότης που επιλέγει το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τηρεί ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ και για τις λιανικές του πωλήσεις, εκδίδει κανονικά ΑΛΠ
 
26.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.