6 Νοεμβρίου 2007

Εγγραφή λανθασμένου ΑΦΜ εταίρου σε δήλωση εταιρείας

Κατά την υποβολή δήλωσης φορ. Εισοδήματος οικ. Έτους 2006 Ο.Ε. αναγράφηκε εκ παραδρομής, λανθασμένος ΑΦΜ εταίρου δικαιούχου επιχ, αμοιβής. Μετά την επεξεργασία της δήλωσης, η ΔΟΥ επέβαλε πρόστιμο. Δυστυχώς όμως, δεν προλάβαμε και το λάθος επαναλήφθηκε το οικ. Έτος 2007. Παρ’ όλα αυτά, επειδή έγινε αντιληπτό από μας, πριν την εκκαθάριση της δήλωσης, προσπαθήσαμε να υποβάλλουμε τροποποιητική (διορθωτική) δήλωση, με μόνη διόρθωση του λανθασμένου ΑΦΜ. Η ΔΟΥ όχι μόνο δεν δέχθηκε την διορθωτική δήλωση, αλλά επέβαλε και δεύτερο πρόστιμο! Είναι σωστές οι ενέργειες της ΔΟΥ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 2523/1997  (Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη Φορολογική Νομοθεσία), ανακριβής θεωρείται η δήλωση στην οποία, μεταξύ του φόρου που προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί σ’αυτήν και του φόρου που καταλογίζεται, υπάρχει διαφορά, ανεξαρτήτως της αιτίας στην οποία οφείλεται.Η λανθασμένη εγγραφή ΑΦΜ εταίρου, δικαιούχου επιχειρηματικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι ο υπολογισμός της έχει γίνει σωστά, άρα δεν δημιουργείται διαφορά φόρου και συνεπώς, η δήλωση της ΟΕ δεν χαρακτηρίζεται ανακριβής.Ωστόσο, ο λανθασμένος ΑΦΜ του εταίρου, ενδέχεται να προκαλεί σύγχυση και περαιτέρω να μετατρέπει σε ανακριβή την δική του φορολογική δήλωση. Η ΔΟΥ, παρακάμπτοντας το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου (2523/1997), δεν επιβάλλει (ελπίζουμε!), το εξοντωτικό πρόστιμο των 4.400€, το οποίο προβλέπεται στις περιπτώσεις που κάποιος κατέχει και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν ΑΦΜ, επιβεβαιώνοντας έτσι την παραδρομή και όχι την σκόπιμη χρήση δεύτερου ΑΦΜ.
 
Συνεπώς, θα επιβάλλει το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1, αφού υφίσταται γενική παράβαση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα, ότι ο νομοθέτης, στην προσπάθειά του να προφυλλάξει το «σύστημα» από εκείνους που θα σχεδίαζαν  μια φορολογική συμπεριφορά αντίθετη προς τα συμφέροντα της Πολιτείας, μέσω της χρήσης πολλών ΑΦΜ, έχει θεσπίσει αυστηρές διατάξεις.Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να είμαστε αρκούντως προσεκτικοί, όταν αναγράφουμε σε δηλώσεις ΑΦΜ, κυρίως όταν δεν υπάρχει η αυτοελεγχόμενη διαδικασία.
 
6.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.