Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

21 Σεπτεμβρίου 2020
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

20 Οκτωβρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Αυγούστου 2022
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

22 Οκτωβρίου 2007

Μεσολάβηση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ανώνυμη Εταιρεία εγκατεστημένη στη Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων πρόκειται να τιμολογήσει  ενεργώντας ως μεταπωλητής κυπριακή εταιρεία για  την φιλοξενία του δικτυακού της τόπου σε Έλληνα πάροχο. Θα ήθελα να με πληροφορήσετε για τον τόπο φορολογίας της παραπάνω υπηρεσίας και συγκεκριμένα αν θα πρέπει να εισπραχθεί ΦΠΑ  ή όχι καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη μεριά της Ελληνικής ΑΕ. Η τιμολόγηση πρέπει να γίνει σε ευρώ ή σε λίρες; Σημείωση η Ελληνική  εταιρεία  δεν είναι κάτοχος κοινοτικού ΑΦΜ  (δεν πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές) και το ποσό της συναλλαγής είναι της τάξεως των 150-200 €.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία (δημιουργία ή φιλοξενία ιστοσελίδων) είναι κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία, όπως ορίζεται στην παρ.3, περίπτωση ια, του άρθρου 14, του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
 
Επίσης σύμφωνα με την περ. η, της παρ.5, του ιδίου άρθρου αλλά και των ερμηνειών της Διοίκησης (ΠΟΛ.1144/2003), ο τόπος παροχής της παραπάνω υπηρεσίας θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, όταν ο εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας την παρέχει σε υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος - μέλος ή σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο εκτός της Κοινότητας. ʼρα εφ’ όσον η Κυπριακή εταιρεία είναι υποκείμενη στο φόρο στην Κύπρο, τόπος φορολογίας δεν είναι η Ελλάδα και το τιμολόγιο που εκδίδετε προς την Κυπριακή εταιρεία δεν θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ.
 
Για το θέμα του νομίσματος της τιμολόγησης, παρ’ όλο που είναι στην ευχέρεια των συναλλασσόμενων να το επιλέξουν, θεωρούμε ότι μετά την είσοδο της Κύπρου στην Ο.Ν.Ε. και εν όψει της πλήρους υιοθέτησης από την Κυπριακή Δημοκρατία του Ευρώ, δεν θα είχε νόημα να επιλεγεί ως νόμισμα τιμολόγησης η Κυπριακή λίρα.
 
Τέλος η υποχρέωση της Ελληνικής εταιρείας να κατέχει κοινοτικό Α.Φ.Μ. αφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, του άρθρου 36, του κώδικα ΦΠΑ τους φορολογούμενους που διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις (ενσώματων αγαθών) και όχι όσους παρέχουν υπηρεσίες όπως η προκειμένη. ʼρα δεν χρειάζεται η εταιρεία σας να κάνει κάποια ενέργεια στη Δ.Ο.Υ. όσον αφορά το θέμα αυτό.
 
22.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.