Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

11 Οκτωβρίου 2007

Έκπτωση μισθωμάτων αυτοκινήτων

Χρονομίσθωση επιβατικού Ι.Χ.(όχι leasing) από ατομική επιχείρηση. Εκπίπτει ο Φ.Π.Α. του Τ.Π.Υ. που εκδίδει η εκμισθώτρια εταιρεία προς την ατομική επιχείρηση καθώς και των εξόδων επισκευής-συντήρησης-και κίνησης του Ε.Ι.Χ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ορθώς διαχωρίζετε την μακροχρόνια μίσθωση ή χρονομίσθωση από το leasing, αλλά ο διαχωρισμός ισχύει μόνο όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος. Στον ΦΠΑ δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τόσο η αγορά, όσο και η με οποιοδήποτε τρόπο μίσθωση επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου μέχρι εννέα (9) θέσεων. Επίσης δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, για την ίδια κατηγορία αυτοκινήτων, και για τις δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, και κυκλοφορίας αυτών. (ʼρθρο 30, παρ. 4ε, του κώδικα ΦΠΑ- Ν.2859/2000).
 
Όσον αφορά το εισόδημα ισχύουν οι εξής διακρίσεις:
 
1. Τα μισθώματα σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, που αφορούν μακροχρόνια μίσθωση Ε.Ι.Χ. εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα εξ ολοκλήρου. Ο ΦΠΑ των μισθωμάτων, εφ όσον όπως είπαμε πριν δεν εκπίπτει από τον ΦΠΑ των εκροών, βαρύνει τη σχετική δαπάνη και έτσι εκπίπτει και αυτός από το φορολογητέο εισόδημα. Σημειώνεται όμως ότι, σύμφωνα με την διοικητική πρακτική, θα πρέπει ανεξάρτητα από τον τίτλο της, η σύμβαση να είναι στην πράξη χρονομίσθωση και όχι καλυμμένο leasing. Αν για παράδειγμα η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης παρέχει την δυνατότητα στον μισθωτή να εξαγοράσει το αυτοκίνητο στο τέλος του χρόνου της μίσθωσης, έναντι μικρού ή συμβολικού τιμήματος, μπορεί να θεωρηθεί leasing στην πράξη και να μειωθεί το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω.(ΠΟΛ. 1139/08.12.2006)
 
2. Στις λοιπές περιπτώσεις μίσθωσης από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως επίσης και στις δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών. (ʼρθρο 31, παρ.1β του Κ.Φ.Ε. – Ν.2238/1994).
 
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Περαιτέρω, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, για όσους αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, όπως κατονομάζονται στο άρθρο 48 του Κ.Ν. 2238/1994. Για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες το δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών της περίπτωσης 2, εφ όσον τα εν λόγω αυτοκίνητα  χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου επαγγέλματος, και εφ όσον αποδεικνύεται η καταβολή των δαπανών με νόμιμα φορολογικά στοιχεία που έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου, εκπίπτουν κατά ποσοστό 25% του συνολικού ύψους αυτών, ανεξαρτήτως κυβισμού. Επίσης το εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί  να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων. (ʼρθρο 49, παρ.2 του Κ.Ν. 2238/1994).
 
11.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.