3 Σεπτεμβρίου 2007

Ημερομηνία υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου τόκων υπερημερίας

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1099/27.89.2004 οι τόκοι υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του τιμήματος πώλησης δεν συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για την υποβολή του ΦΠΑ αλλά σε χαρτόσημο 3.6%. Ποιά είναι η ημερομηνία υποβολής του χαρτοσήμου στη ΔΟΥ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΠΔ 99/77 (ΚΦΣ), το οποίο παραμένει σε ισχύ, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 39 του ΚΒΣ, η υποβολή της δήλωσης χαρτοσήμου επί των τόκων υπερημερίας, γίνεται ως κατωτέρω;

 

Α’ ημερολογιακό τρίμηνο  ΙΑΝ – ΦΕΒ – ΜΑΡ ----> μέχρι 20/5
Β’ ημερολογιακό Τρίμηνο  ΑΠΡ – ΜΙΑ – ΙΟΥΝ  ----> μέχρι 20/8
Γ’ ημερολογιακό τρίμηνο  ΙΟΥΛ – ΑΥΓ – ΣΕΠ  ----> μέχρι 20/11
Δ’ ημερολογιακό τρίμηνο  ΟΚΤ – ΝΟΕ - ΔΕΚ ----> μέχρι 20/2


3.9.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.