3 Σεπτεμβρίου 2007

Αγορά αγαθών από Ιδιώτη

Κατάστημα με χονδρικό εμπόριο & ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου αγόρασε από ιδιώτη με τιμολόγιο αγοράς μηχανήματα αξίας 5000. Μετά από τρείς ημέρες πούλησε τα συγκεκριμένα μηχανήματα σε επιτηδευματία υποκείμενο σε ΦΠΑ. Το ερώτημα μου είναι το εξής: Στο τιμολόγιο αγοράς δεν υπάρχει ΦΠΑ μόνο χαρτόσημο όμως όταν τα πουλάμε το Υποθργείο Οικονομικών μου απάντησε οτι θα πρέπει να συμπεριλάβω ΦΠΑ. Επειδή οι απόψεις τους δεν ήταν τόσο σίγουρες θα ήθελα και την δική σας γνώμη. Θεωρώ άδικο το γεγονός οτι αγοράστηκαν με ΦΠΑ 00% και θα πουληθούν με ΦΠΑ.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), οι επιτηδευματίες όταν αγοράζουν αγαθά ή δέχονται υπηρεσίες από πρόσωπα, που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου, όταν πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. Ιδιώτες), υποχρεούνται σε έκδοση τιμολογίου αγοράς. Η ίδια υποχρέωση υφίστανται και στις περιπτώσεις όπου ο αντισυμβαλλόμενος (πωλητής), αρνείται να εκδώσει τιμολόγιο ή εκδίδει μεν αυτό, αλλά με ανακριβές περιεχόμενο. Στις περιπτώσεις αυτές μάλιστα, ο αγοραστής (και εκδότης του τιμολογίου αγοράς), οφείλει να αποστείλει το εκδοθέν παραστατικό εντός του επόμενου, από την έκδοσή του, μήνα στη ΔΟΥ του αντισυμβαλλόμενου (β΄ εδάφιο της παρ 5 του άρθρου 12). Ουσιαστικά επομένως, καταγγέλλει την μη σύννομη πράξη του τελευταίου. Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι κατά την έκδοση τιμολογίου αγοράς αγαθών από μη επιτηδευματίες, δεν υπολογίζεται ΦΠΑ (βλέπε και Εγκ. 10/10-7-1987, στη θέση 135). Εφ’όσον δε, ο αγοραστής είναι κεφαλαιουχική εταιρεία (ΑΕ ή ΕΠΕ) η αξία του τιμολογίου επιβαρύνεται με αναλογικό χαρτόσημο 2% (+20% υπέρ ΟΓΑ), ενώ αν ο αγοραστής (και εκδότης) είναι ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας ή προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ), η επιβάρυνση του χαρτοσήμου γίνεται 3% (+20% υπέρ ΟΓΑ). Σχετικές διατάξεις Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΠΔ της 28/7/1931), βλέπε στον ΠΛΗΡΗ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2007, σελ. 895, Β) Αναλογικά τέλη επί εμπορικών εγγράφων και σελ. 889 Α) Αναλογικά τέλη επί αστικών εγγράφων.
 
Να υπενθυμίσουμε ότι το τιμολόγιο αγοράς εκδίδεται από αθεώρητο στέλεχος, μόνο εφ’όσον έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου στοιχείου θεωρημένου (π.χ. Δελτίο Αποστολής). Αυτό σημαίνει ότι διακινήθηκαν τα αγαθά με Δελτίο Αποστολής του αγοραστή, επί τη βάσει του οποίου θα εκδοθεί εν συνεχεία το τιμολόγιο αγοράς. Αν δεν προηγηθεί άλλο θεωρημένο στοιχείο, τότε το τιμολόγιο αγοράς είναι θεωρημένο ή εκδίδεται από φορολογικό μηχανισμό (σήμανση). Η διάταξη αυτή ισχύει από το 1994 με τον Ν.2214/94 (άρθρο 43). Υπενθυμίζεται ότι το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που έχει υπολογισθεί επί της αξίας του τιμολογίου αγοράς (2% ή 3% αναλόγως, συν 20% υπέρ ΟΓΑ), αποδίδεται στη ΔΟΥ φορολογίας του εκδότη του στοιχείου κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, που ακολουθεί το τρίμηνο (π.χ. Δ΄ τρίμηνο: ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2007, απόδοση μέχρι την 20/2/2008.
 
Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, κατά την (τυχόν) πώληση αυτών των αγαθών, που αγοράσθηκαν με την ως άνω διαδικασία, επιβάλλεται ΦΠΑ. Αυτό προκύπτει από διάφορες διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Κωδ. ΦΠΑ), αλλά και από τον ορισμό του φόρου (άρθρο 5 και επόμενα). Βέβαια, με την προϋπόθεση, ότι δεν εμπίπτει η παράδοση αυτή, σε τυχόν απαλλαγή του άρθρου 22. Να σημειώσουμε δε, ότι δεν θεωρείται επί πλέον επιβάρυνση η χρέωση ΦΠΑ, σε συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών, εφ’όσον έχουν και οι δύο το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους από τον φόρο των εκροών (πωλήσεις κλπ). Επιβάρυνση υπάρχει μόνο όταν ο αντισυμβαλλόμενος (αγοραστής), είναι τελικός καταναλωτής ή επιτηδευματίας που δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (π.χ. εκπαιδευτήριο ή ιατρικό κέντρο κλπ), δηλαδή δεν μπορεί να εκπέσει τον ΦΠΑ των αγορών του.
 
3.9.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.