Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ι. Βενιέρης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Παρασκευή & Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4549/2018

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4549/2018

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

2 Αυγούστου 2007

Αγορά και πώληση τηλεκαρτών

Σε ποιο λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου, θα καταχωρίζονται οι αγορές τηλεκαρτών; Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός δαπανών επόμενης χρήσης, δεδομένου ότι οι κάρτες δεν απογράφονται ως εμπορεύσιμα αγαθά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Απάντηση: Με βάση την Γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ 147/1993, σε κάθε αγορά τηλεκαρτών θα χρεώνεται ο λογαριασμός του Γ.Λ.Σ 62.03.10 “Αγορές Τηλεκαρτών προς διάθεση”, ενώ κατά την πώληση τηλεκαρτών θα πρέπει να δημιουργηθεί τριτοβάθμιος υπολογαριασμός του 73 “ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (π.χ. πρότασή μας είναι να χρησιμοποιήσετε τον υπολογαριασμό: 73.95 “Έσοδα από λοιπές Υπηρεσίες” και τον τριτοβάθμιο του: 73.95.00 “Έσοδα από διάθεση τηλεκαρτών”).
Εξάλλου, από τα αναγραφόμενα στην ΠΟΛ 1271/92 προκύπτει εξ αντιδιαστολής, ότι σε περίπτωση που ο πωλητής τηλεκαρτών προς το κοινό, τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, πρέπει να εκδίδει αποδείξεις (Φ.Τ.Μ., ή από Η/Υ), δεδομένου ότι διαφορετικά θα έχει δυσκολία ως προς την ενημέρωση των βιβλίων του. Υπενθυμίζουμε (όπως έχουμε απαντήσει σε παλαιότερα ερωτήματα: 25/4/07 και 5/7/07), ότι η επιχείρηση τηλεπικοινωνιών διαθέτει τις τηλεκάρτες προς άλλους επιτηδευματίες, προκειμένου αυτοί να τις διαθέσουν στη συνέχεια, προς τους τελικούς καταναλωτές (κοινό), εκδίδοντας το παραστατικό που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 12 παρ.16 περ.β του ΚΒΣ, δηλαδή “λογαριασμό”, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου που αναγράφονται στο “Τιμολόγιο” (εκτός από τη ΔΟΥ). Σκόπιμο είναι να αναφέρεται η αξία και η ποσότητα των τηλεκαρτών, ο ΦΠΑ, καθώς επίσης και η διαφορά, λόγω της προμήθειας, που δικαιούται ο επιτηδευματίας των τηλεκαρτών όταν διαθέτει αυτές στο κοινό.
Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, δεδομένου ότι έχουν απομείνει τηλεκάρτες που δεν έχουν διατεθεί κατά την 31/12 (ή 30/6, αν ακολουθείται η διαχειριστική χρήση: 1/7 – 30/6 επόμενου έτους), με βάση τις αρχές της Λογιστικής Επιστήμης (αυτοτέλεια των χρήσεων), θα πρέπει να τακτοποιηθεί η αξία των τηλεκαρτών, που θα διατεθούν στην επόμενη χρήση. Αυτό θα γίνει με τον γνωστό τρόπο της χρησιμοποίησης των μεταβατικών λογαριασμών του ενεργητικού (Λογ. 36) και μάλιστα με τον υπολογαριασμό: 36.00 Έξοδα επόμενων χρήσεων (η ανάπτυξή του γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Λογιστηρίου), ο οποίος θα χρεωθεί με αντίστοιχη πίστωση του 62.03.10 “Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση” (με την αξία των τηλεκαρτών που δεν έχουν διατεθεί).
Στην επόμενη χρήση, ο λογαριασμός 36.00 που βρίσκεται χρεωμένος (λόγω του μεταβατικού του χαρακτήρα), θα πιστώνεται με χρέωση του 62.03.10, κάθε φορά που θα πωλούνται τηλεκάρτες, ενώ ταυτόχρονα θα καταχωρίζεται το έσοδο στον 73.95.00 “Έσοδα από διάθεση τηλεκαρτών”.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.