Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ι. Βενιέρης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Παρασκευή & Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4549/2018

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4549/2018

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

11 Ιουλίου 2007

Εκκαθαριστική δήλωση

Εξαγωγική επιχείρηση αγροτικών προϊόντων συμπεριέλαβε στον κωδικό 402 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ το έτος 2006 τους εξής λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου:
 
71.02.0 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις προϊόντων
71.02.01 Εξαγωγές προϊόντων
76.01.03 Κέρδη από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού
86.01.03 Πιστωτικοί Τόκοι καταθέσεων
81.03.0 Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων
 
Αυτός ο χειρισμός είναι ορθός ή λανθασμένος;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν 2954/2001 αντικαταστάθηκε η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν 2859/2000 (Κωδ. ΦΠΑ) και δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στον παρανομαστή του κλάσματος με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο εκπιπτόμενος φόρος (Provata), ποσά προερχόμενα από:
 
α) παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα
 
β) χρηματοδοτικές πράξεις
 
και γ) πράξεις των περιπτώσεων κ΄. κα΄, κβ΄, κγ΄, κδ΄ και κε΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν 2859/2000.
 
Σημείωση: Περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 22:
 
κ΄ -> εργασίες που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονόμισμα, νομίσματα (ως μέσα πληρωμής).
κα΄ -> εργασίες που αφορούν μετοχές ΑΕ, μερίδια, ομολογίες.
κβ΄ -> η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
κγ΄ -> η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων.
κδ΄ -> η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών.
κε΄ -> εργασίες που αφορούν σε καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα καθώς και εργασίες που αφορούν στην πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).
 
Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη στον σχηματισμό του κλάσματος (παρανομαστής), εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες πράξεις της κύριας δραστηριότητας του υποκειμένου.
 
Περαιτέρω, στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν 2859/2000, αναφέρεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισμό του ποσοστού του εκπιπτόμενου ΦΠΑ των κοινών εισροών, τα ποσά που προέρχονται από παράδοση αγαθών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση.
 
Συνεπώς, τα ποσά των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και των εξαγωγών, ορθώς περιελήφθησαν στον κωδ. 402 (αριθμητής και παρανομαστής του κλάσματος για την Provata, ως πράξεις απαλλασσόμενες ΜΔΕ), ενώ τα ποσά που αφορούν κέρδη από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και πιστωτικούς τόκους καταθέσεων, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες πράξεις και όχι για πράξεις κύριας δραστηριότητας του υποκειμένου, ανήκουν μεν στις εξαιρούμενες πράξεις από τον ΦΠΑ, αλλά δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό του κλάσματος για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου ΦΠΑ των κοινών εισροών.
 
Το ίδιο ισχύει και για το ποσό των κερδών από εκποίηση μεταφορικού μέσου (πάγιο).
 
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε εδώ, ότι τα ανωτέρω ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο μετά από την προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επί συγκεκριμένης υπόθεσης (C-306/94), με ισχύ από 1.1.2001.
 
 
11.7.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.