Σεμινάρια rss feed

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR (ΚανΕΕ 2016/679) ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ)

Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Ν. Πίτσος Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος ΔΣ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

Τρίτη 7 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τρίτη & Τετάρτη 7 Μαϊου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ MΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ N 4548/2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ MΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ N 4548/2018

Τετάρτη 8 Μαϊου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 9 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πέμπτη & Παρασκευή 9 Μαϊου 2019
Δ. Φινοκαλιώτης Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΥπΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 13 Μαϊου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

11 Ιουλίου 2007

Εκκαθαριστική δήλωση

Εξαγωγική επιχείρηση αγροτικών προϊόντων συμπεριέλαβε στον κωδικό 402 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ το έτος 2006 τους εξής λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου:
 
71.02.0 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις προϊόντων
71.02.01 Εξαγωγές προϊόντων
76.01.03 Κέρδη από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού
86.01.03 Πιστωτικοί Τόκοι καταθέσεων
81.03.0 Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων
 
Αυτός ο χειρισμός είναι ορθός ή λανθασμένος;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν 2954/2001 αντικαταστάθηκε η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν 2859/2000 (Κωδ. ΦΠΑ) και δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στον παρανομαστή του κλάσματος με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο εκπιπτόμενος φόρος (Provata), ποσά προερχόμενα από:
 
α) παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα
 
β) χρηματοδοτικές πράξεις
 
και γ) πράξεις των περιπτώσεων κ΄. κα΄, κβ΄, κγ΄, κδ΄ και κε΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν 2859/2000.
 
Σημείωση: Περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 22:
 
κ΄ -> εργασίες που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονόμισμα, νομίσματα (ως μέσα πληρωμής).
κα΄ -> εργασίες που αφορούν μετοχές ΑΕ, μερίδια, ομολογίες.
κβ΄ -> η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
κγ΄ -> η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων.
κδ΄ -> η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών.
κε΄ -> εργασίες που αφορούν σε καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα καθώς και εργασίες που αφορούν στην πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).
 
Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη στον σχηματισμό του κλάσματος (παρανομαστής), εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες πράξεις της κύριας δραστηριότητας του υποκειμένου.
 
Περαιτέρω, στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν 2859/2000, αναφέρεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισμό του ποσοστού του εκπιπτόμενου ΦΠΑ των κοινών εισροών, τα ποσά που προέρχονται από παράδοση αγαθών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση.
 
Συνεπώς, τα ποσά των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και των εξαγωγών, ορθώς περιελήφθησαν στον κωδ. 402 (αριθμητής και παρανομαστής του κλάσματος για την Provata, ως πράξεις απαλλασσόμενες ΜΔΕ), ενώ τα ποσά που αφορούν κέρδη από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και πιστωτικούς τόκους καταθέσεων, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες πράξεις και όχι για πράξεις κύριας δραστηριότητας του υποκειμένου, ανήκουν μεν στις εξαιρούμενες πράξεις από τον ΦΠΑ, αλλά δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό του κλάσματος για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου ΦΠΑ των κοινών εισροών.
 
Το ίδιο ισχύει και για το ποσό των κερδών από εκποίηση μεταφορικού μέσου (πάγιο).
 
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε εδώ, ότι τα ανωτέρω ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο μετά από την προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επί συγκεκριμένης υπόθεσης (C-306/94), με ισχύ από 1.1.2001.
 
 
11.7.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.