Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ι. Βενιέρης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Παρασκευή & Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4549/2018

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4549/2018

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

GDPR & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

28 Ιουνίου 2007

Επιδόματα εορτών

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση τουριστικών πακέτων καταβάλλει μηνιαίως το βασικό μισθό σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση (ΕΓΣΕΕ) τους πωλητές και ανάλογα με τον υπολογισμό των κρατήσεων που κάνουν τηλεφωνικά λαμβάνουν ποσοστό επί της προμήθειας του ταξιδίου. Στην μισθοδοσία υπολογίζονται οι μικτές αποδοχές βάσει ΕΓΣΕΕ και η διαφορά των συνολικών πωλήσεων του μήνα μείον τις βασικές αποδοχές εισάγονται στο bonus. Η επιχείρηση πληρώνει εισφορές στο ΙΚΑ σε όλο το ποσό και παρακρατεί το φόρο που υπολογίζει το πρόγραμμα μισθοδοσίας. Το ερώτημα είναι αν ο εργαζόμενος δικαιούται να παίρνει το ΔΧ, ΔΠ και επίδομα αδείας σύμφωνα με τις βασικές αποδοχές ή βάσει του συνολικού ποσού συμπεριλαμβάνοντας και το bonus. Σημειώστε ότι η επιχείρηση θεωρεί ότι ο εργαζόμενος δουλεύει σαν commission only αλλά καταβάλλει στον εργαζόμενο τις βασικές αποδοχές αν αυτός δεν κάνει καθόλου πωλήσεις (μισθός, επιδόματα κλπ).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τα επιδόματα (δώρα) εορτής Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται επί τη βάσει των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών κατά την 10η Δεκεμβρίου (ΔΧ) ή την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα (ΔΠ) κάθε έτους, (ή την ημερομηνία που για οποιονδήποτε λόγο, λύεται η εργασιακή σχέση).
 
Ως καταβαλλόμενες αποδοχές νοούνται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Τακτικές αποδοχές, για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (ΥΑ Οικονομικών και Εργασίας 19040/1981), θεωρούνται ο μισθός (ή το ημερομίσθιο) καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κ.λπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του έτους.
 
Με διάφορες δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές (συνεπώς, λαμβάνονται υπ’ όψη στον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών), μεταξύ άλλων, και οι εξής παροχές:
 
1) η αμοιβή για εργασία την Κυριακή (ή σε εξαιρέσιμες αργίες), εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και νόμιμη,
2) η πρόσθετη αμοιβή που παρέχεται από τον εργοδότη οικειοθελώς ως κίνητρο αύξησης της παραγωγικότητας (πριμ), όπως επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα όταν δίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
3) η αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής εργασίας, όταν παρέχεται τακτικά,
4) η αμοιβή από προμήθειες
5) Το επίδομα ισολογισμού κ.λπ.
 
Υπολογισμός επιδομάτων εορτών (ΔΧ-ΔΠ) για τους αμειβόμενους με ποσοστά ή κυμαινόμενες αποδοχές
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης 19040/81, ο υπολογισμός των επιδομάτων εορτών για τους παραπάνω εργαζόμενους, γίνεται επί τη βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών τις οποίες έλαβε ο εργαζόμενος: α) για το επίδομα ΠΑΣΧΑ, από 1/1-30/4 και β) για το επίδομα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, από 1/5-31/12.
 
Σε ότι αφορά το επίδομα αδείας, αυτό έχει την ίδια βάση υπολογισμού που χρησιμοποιούμε για τις αποδοχές άδειας. Συνεπώς, όποτε χορηγηθεί η άδεια, ο μισθωτός θα λάβει τις αποδοχές άδειας (τον μήνα) και το ½ αυτών των αποδοχών ως επίδομα αδείας (εγγρ. Υπ. Εργασίας 1236/87)
 
 
27.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.