Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

19 Ιουνίου 2007

Φορολογία (Ιδιόχρηση ακινήτου)

Πώς υπολογίζεται η τεμκαρτή αξία ακινήτου σε οικόπεδο εις το οποιό έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμισης. Πιο συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2 ( ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ) έχουμε σε ιδιόκτητο οικόπεδο π.χ. 2000 τμ ακίνητο που το ιδιοχρησιμοποιούμε επιφάνειας 700 τμ. Πως θα πρέπει να υπολογίσουμε το τεκμαρτό εισόδημα στο Ε2;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Παραπέμπουμε στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2238/94. Εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός περιοχής όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε το ακαθάριστο εισόδημα (τεκμαρτό), βρίσκεται ύστερα από τη σύγκριση του με άλλα ακίνητα που εκμισθώνονται στην περιοχή. Πάντως, το τεκμαρτό μίσθωμα που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 5%, ούτε μικρότερο από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου βρίσκεται με βάση τις διατάξεις του Ν 1249/1982.
 
Στην πράξη ακολουθούνται τα εξής:
 
Α) βρίσκεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου με την χρήση του κατάλληλου εντύπου υπολογισμού (1-5)
 
Β) Πολλαπλασιάζεται η αξία αυτή επί 3,5% (ή αναλόγως, επί 4% ή 5%, όχι περισσότερο), οπότε προκύπτει το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα (ακαθάριστο).
 
Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των ακινήτων, τότε το τεκμαρτό μίσθωμα βρίσκεται με πολλαπλασιασμό της πραγματικής αξίας του ακινήτου (κατά το έτος φορολογίας, δηλαδή το 2006) επί 4%.
 
Επί του ποσού που θα δηλωθεί ως τεκμαρτό μίσθωμα (ιδιόχρηση) στο Ε2, θα υπολογισθεί συμπληρωματικός φόρος 3% (με την προϋπόθεση της ύπαρξης κυρίου φόρου).
 
Περαιτέρω, το τεκμαρτό μίσθωμα μπορεί να καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχείρησης, ως έξοδο (άρθρο 31 παρ. 1 περ. α - υποπερ. Ββ του Ν 2238/94 - ΚΦΕ), αρκεί να έχει δηλωθεί και ως εισόδημα από ακίνητα. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε, ότι σ΄ αυτήν την περίπτωση και εφ΄ όσον η επιχείρηση έχει υπολογίσει αποσβέσεις επί του ακινήτου με βάση το ΠΔ 299/2003, αυτές οι αποσβέσεις θα πρέπει να μειωθούν κατά την αξία της μείωσης που υφίσταται το τεκμαρτό μίσθωμα (ακαθάριστο), με βάση το άρθρο 23 του Ν 2238/94 (5% ή 10% για το 2006). Σχετικές είναι οι Πολ. 1224/2001 και 1122/2003.
 
 
21.5.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.