6 Οκτωβρίου 2023

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΕΤΩΠΙΣΗ BONUS

Επιχείρηση έδωσε BONUS στους εργαζόμενους του τον μήνα Ιούλιο του 2023. Θα υποβληθεί με κωδικό 10 στην ΑΠΔ και με αναγραφή της περιόδου (01/07 έως 31/07/2023). Το πριμ αυτό  είναι έκτακτο, ωστόσο θα δοθεί ξανά τον Δεκέμβριο. Το ερώτημα είναι εάν αυτό το ποσό (το Bonus) προσαυξάνει και άλλους τύπους αποδοχών π.χ. (επιδόματα αδείας, άδειες, δώρο Χριστουγέννων) και ποιοι τύποι αποδοχών είναι αυτοί και γιατί? Τα όποια ποσά προκύπτουν πως υπολογίζονται?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία τα επιδόματα εορτών (δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα) υπολογίζονται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού, στην έννοια των οποίων εμπίπτουν όχι μόνο ο μηνιαίος μισθός ή το ημερομίσθιο, αλλά και κάθε άλλη παροχή που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Ο χαρακτηρισμός ενός επιδόματος ως έκτακτο ή τακτικό εξαρτάται από το ύψος του ποσού (σταθερό ή μη) και τη βεβαιότητα της καταβολής του στον εργαζόμενο και όχι από τη συχνότητά του.

Συνεπώς, από τη στιγμή που το επίδομα παραγωγής (πριμ) δεν χορηγείται έκτακτα ή με βάση κάποια ιδιαίτερη επίδοση του μισθωτού, αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών και επομένως πρέπει να συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό του ποσού των επιδομάτων εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων)[1].

Ο υπολογισμός των τακτικών επιδομάτων παραγωγικότητας λ.χ. στο δώρο Χριστουγέννων γίνεται αναλογικά διαιρώντας το συνολικό ποσό των επιδομάτων που πληρώθηκαν στον μισθωτό εντός του διαστήματος 1/5 – 31/12, με το 8 (βλ. και σχετικό άρθρο του Π. Ραπανάκη Π. Ραπανάκης, Επίδομα Χριστουγέννων 2022).  

 

Αναφορικά με την προσαύξηση των πρόσθετων αμοιβών (bouns) στο επίδομα και τις αποδοχές αδείας υπάρχει νομολογική διχογνωμία, δηλαδή κάθε περίπτωση κρίνεται χωριστά. Η άποψή μας είναι ότι τα εν λόγω επιδόματα θα πρέπει να υπολογίζονται και στις αποδοχές και το επίδομα αδείας εφόσον αποτελούν τακτική παροχή.[1] Πηγή: Άρθρο Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων (σ. 1002, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τεύχος Δεκέμβριος 2022).

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.