28 Ιουλίου 2023

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΕ

Εργαζόμενος σε θεσμικό όργανο της ΕΕ έγγαμος το 2022: Αγοράζει στην Ολλανδία ακίνητο και πουλάει ακίνητο στην Ελλάδα. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια. Είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος? Έχει τεκμήρια? Ο μισθός στον κωδικό 659? Θέλει Appostille?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 30, ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της φορολογίας (τεκμήρια) δεν εφαρμόζονται για τον αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.

Επομένως, για τους εργαζόμενους σε θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν ισχύει ο προσδιορισμός του εισοδήματός του με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες. Ωστόσο, θα πρέπει να συμπληρώνουν τους σχετικούς κωδ. του πίνακα 5, στη φορολογική τους δήλωση (έντυπο Ε1).

Επίσης, τα εν λόγω πρόσωπα για την εφαρμογή των ανωτέρω, συμπληρώνουν την ένδειξη των κωδ. 015-016 του εντύπου Ε1 (Α. 1118/2021). Το δε εισόδημα από μισθωτής εργασία συμπληρώνεται στους κωδ. 659-660. Η σφαγίδα της Χάγης (Appostille) τίθεται μόνο στα δημόσιο έγγραφα και άρα δεν είναι απαραίτητη στην βεβαίωση αποδοχών που εκδίδει ο αλλοδαπός φορέας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσημη μετάφραση.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.