10 Ιουλίου 2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ MY DATA ΕΣΟΔΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Έχω νέους αγρότες με επιδοτήσεις μπορείτε να μου πείτε πως καταχωρούνται και πως ανεβαίνουν my data?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, η έκδοση των σχετικών τιμολογίων γίνεται από του αγοραστές (πελάτες) του αγρότη (αυτοτιμολόγηση). Επομένως, υπόχρεοι για την διαβίβαση των δεδομένων των τιμολογίων εσόδων δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση οι αγρότες αλλά οι πελάτες του που είναι και οι εκδότες των στοιχείων. Οι αγρότες διαβιβάζουν μόνο χαρακτηρισμούς εσόδων (βλ. ερωτήσεις – απαντήσεις my data αριθμ. 13 link: aade.gr/sites/default/files/2023-02/FAQs_myDATA_epixeirisiaka_themata.pdf).

 

Ειδικά για τις επιδοτήσεις σχετική είναι η απάντηση υπ. αριθμ. 104, στο αρχείο ερωτήσεων – απαντήσεων. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές οι επιδοτήσεις διακρίνονται σε αυτές που επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, όπως στην περίπτωση των αγροτών τα ποσά που αφορούν τη βασική ενίσχυση και σε εκείνες που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης (όπως λ.χ. οι πράσινες και λοιπές ενισχύσεις των αγροτών).

Για την διαβίβαση των δεδομένων τους χρησιμοποιείται ο τύπος παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης, με ΑΦΜ Εκδότη το ΑΦΜ της Επιχείρησης που λαμβάνει την επιδότηση – επιχορήγηση και με ΑΦΜ Λήπτη το ΑΦΜ του φορέα που τη χορηγεί. Στην πρώτη φάση λειτουργίας και στην περίπτωση που το ΑΦΜ του φορέα είτε δεν είναι γνωστό, είτε δεν υφίσταται, διαβιβάζεται με εννέα μηδενικά (000000000).

Ο χαρακτηρισμός εσόδων στην περίπτωση που δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα είναι με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-), με κωδ. είτε E3_596 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις, είτε E3_597 Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών, είτε μη συσχετιζόμενο με κωδικό Ε3.

Στην περίπτωση που ο χαρακτηρισμός εσόδων επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, ο χαρακτηρισμός εσόδων είναι με 1.5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-), με κωδ. είτε Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα, είτε Ε3_570 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη. Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση είναι με κατ. 7 [0%] και επιλογή 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ. Οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, διαβιβάζονται σε κάθε περίπτωση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, από την επιχείρηση που τις λαμβάνει, ανεξάρτητα από το φορέα που χορηγούνται.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.