13 Ιουνίου 2023

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ιατρός απασχολούμενος σαν χειρούργος σε δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να έχει με κάποιο τρόπο εξωτερικό ιατρείο με οποιοδήποτέ μορφή είτε σαν ατομική είτε σαν εταιρεία. Εάν έχει έδρα της εταιρείας σε άλλη χωρά με ποιες προϋποθέσεις. Π.χ. Βουλγαρία, και πως θα φορολογείται γενικότερα σε άλλη χωρά.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32, του Ν 3528/2007 («Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων»), ο δημόσιος υπάλληλος απαγορεύεται τόσο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας όσο και η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εμπορική εταιρεία.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν. 4999/2022, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, έως δύο (2) φορές την εβδομάδα, μετά από άδεια του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού, εφόσον συμμετέχουν στην εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανόμενης της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου και των ενεργών ή μικτών εφημεριών, τουλάχιστον οκτώ (8) φορές τον μήνα, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) αφορούν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία του νοσοκομείου. (..). Τα περιστατικά που υποβάλλονται σε διαγνωστικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις ή χειρουργικές ή επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται εκτός του νοσοκομείου ανά εβδομάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των αντίστοιχων πράξεων που διενεργούνται αθροιστικά κατά το τακτικό ωράριο και την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου από τον ίδιο ιατρό.

 

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα σε ιατρό που είναι διορισμένος και εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο να διατηρεί και ιδιωτικό ιατρείο, ή να συνεργάζεται με ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με τους περιορισμούς που προαναφέραμε. Η δε φορολόγηση του ιατρού που αποκτά εισόδημα από το εξωτερικό θα γίνεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9, του ΚΦΕ, καθώς και της οικείας ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και της ξένης χώρας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.