21 Μαρτίου 2023

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ανώνυμη εταιρεία διατηρεί έναν λογαριασμό προεξόφλησης επιταγών και κάθε τέλος του τριμήνου η τράπεζα χρεώνει τους τόκους της περιόδου. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η χρέωση αυτών των τόκων περιλαμβάνεται στο εξτρέ τον Ιανουάριο του 2023 και συγκεκριμένα η εγγραφή στο εξτρέ είναι την 02/01/2023. Πως πρέπει να χειριστούμε λογιστικά και φορολογικά αυτή την περίπτωση; Πρέπει να αναγνωριστούν οι τόκοι στη χρήση του 2022 που αφορούν ή το 2023 που είναι η εγγραφή στο εξτρέ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της λογιστής όσον αφορά την αναγνώριση των σχετικών εξόδων την περίοδο που αφορούν, η επιχείρηση οφείλει να καταχωρίσει το έξοδο των τόκων την διαχειριστική περίοδο λ.χ. 2023, έστω και αν η χρέωση στον τραπεζικό της λογαριασμό γίνεται εντός του 2024.

Ειδικότερα, το σχετικό έξοδο θα καταχωρισθεί στον λογ. 65.04 - Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων σε πίστωση του λογ. 56.01.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - μη συνδεδεμένες οντότητες. Εν συνεχεία, με την χρέωση των τόκων λ.χ. στις 2/1/2024, στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, θα χρεωθεί ο λογ. 56.01.01 και θα πιστωθεί ο καταθετικός λογαριασμός της εταιρείας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.