20 Φεβρουαρίου 2023

Ε3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η διάθεση τροφής και ποτών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση λογίζονται ως παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το Κώδικα ΦΠΑ. Βάσει του καταργηθέντα ΚΦΑΣ οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονταν ως επιχειρήσεις πώλησης αγαθών (πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων) με υποχρέωση παρακολούθησης των πωλήσεων στους λογαριασμούς 70 και 71 των δε αγορών στους λογαριασμούς 20 ή 24. Δεδομένης της κατάργησης του ΚΒΣ-ΚΦΑΣ και της εφαρμογής των ΕΛΠ, σε ποια πεδία του Ε3, θεωρείται ορθότερο να εμφανίζουν τα έσοδα και έξοδα τους, σ' αυτά της εμπορικής δραστηριότητας ή παραγωγικής ή της Π.Υ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Πράγματι το θέμα που αναφέρετε είναι σύνθετο και δεν έχει πλήρως διευθετηθεί από την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη με την εφαρμογή του ΚΒΣ και του ΚΦΑΣ.

Τόσο στις διατάξεις των ΕΛΠ, όσο και στην ερμηνευτική Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ δε συναντάμε κάποιες οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια διαχωρισμού των συναλλαγών σε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας. Αντιθέτως, στη φορολογία του ΦΠΑ και δη στην παρ. 1, του άρθρου 5, αναφέρεται ότι πώληση αγαθού θεωρείται «κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Εξομοιώνονται με ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η θερμότητα ή το ψύχος και παρόμοια αγαθά.». Περαιτέρω, στην παρ. 1, του άρθρου 8, ορίζεται ότι ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται οποιαδήποτε πράξη που δεν συνιστά παράδοση αγαθού, όπως η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός αυλού αγαθού ή η υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης. Συνεχίζοντας, στη παρ. 2, αναφέρονται ορισμένες ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και η διάθεση τροφής και ποτών από ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση.

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ως πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας αποτελεί απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης, όσον αφορά την λογιστική παρακολούθηση για τον σκοπό της φορολογίας εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό για λόγους απλούστευσης η επιχείρηση εστίασης μπορεί να επιλέξει να παρακολουθεί τις πωλήσεις τροφής και ποτών για επιτόπια κατανάλωση ως παροχή υπηρεσίας. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν απαλλάσσει την οντότητα από την υποχρέωση απογραφής των αποθεμάτων εφόσον υφίσταται η υποχρέωση αυτό στο τέλος της χρήσης.

Η διάκριση μεταξύ εμπορεύματος και προϊόντος συνίσταται στο γεγονός ότι το πρώτο αγοράζεται πωλείται αυτούσιο χωρίς επεξεργασία (λ.χ. μία φιάλη κρασί), ενώ το δεύτερο παράγεται ύστερα από επεξεργασία κατά την διάρκεια της οποίας αναλώνονται άλλα αγαθά που αποτελούν και την πρώτη ύλη (λ.χ. μερίδα φαγητού).

 

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.