16 Ιανουαρίου 2023

ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μια εμπορική επιχείρηση ΑΕ θα φτιάξει ένα e-shop; Τι υποχρεώσεις έχει; (π.χ. είχα διαβάσει) ότι πρέπει να εγγραφεί σε κάποιο ειδικό μητρώο και να δηλώσει νέο ΚΑΔ. Ισχύει; Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στον λογιστικό χειρισμό του e-shop;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 

Η πώληση αγαθών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δε διαφοροποιεί το φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Στην οικεία λίστα των ΚΑΔ υπάρχουν περιπτώσεις κωδικών όπως λ.χ. 45322100 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που αναφέρονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στην ειδική εισφορά διαφήμισης υπέρ ΕΔΟΕΑΠ που επιβαρύνει τον διαφημιζόμενο μέσω διαδικτύου, στις περιπτώσεις που το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες διαφήμισης είναι εγκατεστημένο στο εξωτερικό (όπως συμβαίνει στην περίπτωση των διαφημίσεων μέσω των εταιρειών google, facebook, κ.λπ.)[1].[1] Βλ. εγκ. 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.