13 Δεκεμβρίου 2022

myDATA: Θέματα Ειδικής φόρμας καταχώρησης

Τραπεζικά έξοδα - χρεωστικοί τόκοι διαβιβαζόμενα με Τύπο παραστατικού «14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια». Ποιος είναι ο εκδότης; Στη θέση του ΑΦΜ εκδότη ποιο ΑΦΜ βάζουμε; Της τράπεζας ή του λήπτη/ επιχείρησης; Στοιχεία Αντισυμβαλλομένου? Στα Γενικά Στοιχεία Παραστατικού ποιες περιπτώσεις πρέπει να χαρακτηριστούν Ειδική Κατηγορία –Λογιστική Εγγραφή. Εγγραφές τακτοποίησης; Άλλες περιπτώσεις που εμπίπτουν εδώ; Π.χ. εγγραφή τραπεζικών εσόδων που εμφανίζονται στο statement Αν γίνει δήλωση λήπτη για μη διαβίβαση παραστατικού και ο εκδότης το διαβιβάσει μετά, τι κάνει ο λήπτης;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Αγαπητέ κύριε/ κυριά,

 

Επειδή ερωτήματα που αφορούν το σύστημα my data της ΑΑΔΕ και δεν αναφέρονται σε κάποιο νομικό πλαίσιο, αλλά αφορούν τεχνικά ζητήματα, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της υπηρεσίας των απαντήσεων από την επιστημονική ομάδα του περιοδικού, σας προτείνουμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο των απαντήσεων της ΑΑΔΕ.

 

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε σχετική απάντηση στο ερώτημά σας που δόθηκε από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/menoy/aade/syhnes-erotiseis-apantiseis):

 

52. Ε Πώς διαβιβάζονται τα τραπεζικά έξοδα (π.χ. χρεωστικοί τόκοι) από Επιχείρηση – Λήπτη στην περίπτωση που η λογιστική εγγραφή καταχώρησης του εξόδου δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία του προμηθευτή (την τράπεζα);

 

Α Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα που έλαβε Επιχείρηση – Λήπτης από τις Επιχειρήσεις – Εκδότες που πήραν την εξαίρεση να διαβιβάζουν το σύνολο των εξόδων τους συγκεντρωτικά ανά μήνα για το 2020 και 2021, τα διαβιβάζει από τον Τύπο Παραστατικού «14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)». Εξαιρετικά για την περίπτωση του παραπάνω ερωτήματος μπορεί να διαβιβάζει τα παραπάνω έξοδα από τον Τύπο Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)», εναλλακτικά μπορεί να διαβιβάζεται και με «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση» συγκεντρωτικά έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.