28 Ιανουαρίου 2022

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ

Ατομική επιχείρηση με μικτή δραστηριότητα (εμπορία και παροχή) πρόκειται να κλείσει και να συσταθεί στον ίδιο χώρο (που μισθώνει τώρα η ατομική) ετερόρρυθμη εταιρεία, λόγω μεγάλης κερδοφορίας και ασύμφορης φορολόγησης στην ατομική. Η ατομική απασχολεί 2 άτομα προσωπικό (θα συνεχίσουν στην Ε.Ε.). Θέλω να μου υποδείξετε την πλήρη διαδικασία (για κάθε υπηρεσία) και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή καθώς και σε ποια σημεία πρέπει να δοθεί προσοχή από τυχόν κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν. Θα ήθελα την αναφορά σας σε εγκυκλίους και νομοθεσία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να μην διακοπεί η ροή των εργασιών και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη διακοπή εργασιών της ατομικής επιχείρησης και την έναρξη της ΕΕ, εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

1) Η ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών θα πρέπει να προηγείται μία μόλις ημέρα από την ημερομηνία έναρξης της εταιρείας. Κατά την ημερομηνία διακοπής της ατομικής επιχείρησης θα πρέπει να εκδοθεί και το σχετικό τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει τα πάγια στοιχεία και τυχόν αποθέματα που μεταβιβάζονται στην νέα εταιρεία.

Διευκρινίζεται ότι αρχικά θα πρέπει να γίνει η διαδικασία της ίδρυσης της εταιρείας (ολοκλήρωση της υπηρεσίας μίας στάσης του ΓΕΜΗ) και εν συνεχεία η διακοπή των εργασιών της ατομικής επιχείρησης. Σημειώνεται ότι  ο νόμος παρέχει την προθεσμία των 30 ημερών για τη διαδικασία της (εμπρόθεσμης) διακοπής (παρ. 4, του άρθρου 10, του Ν 4174/2013). Επομένως, αφού συσταθεί η νέα εταιρεία με ημερομηνία λ.χ. 5/2/2022, θα προβείτε στην υποβολή της οικείας δήλωσης διακοπής της ατομικής επιχείρησης με ημερομηνία 4/2/2022, μέχρι τις 6/3/2022.

2) Είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού από την ατομική επιχείρηση στην ΕΕ κατά την ημερομηνία διακοπής των εργασιών της πρώτης. Στην προκειμένη περίπτωση ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες πρόσληψης στην νέα εταιρεία και οικειοθελούς αποχώρησης από την ατομική επιχείρηση. Ωστόσο, στο πεδίο των παρατηρήσεων των υποβληθέντων εντύπων (Ε3, Ε4 και Ε5) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι πρόκειται για μεταφορά προσωπικού σε άλλη επιχείρηση και ότι στη νέα σύμβαση αναγνωρίζεται το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από την προϋπηρεσία του εργαζόμενου στον προηγούμενο εργοδότη.

3) Δεν υφίσταται θέμα υπεραξίας σε περίπτωσης διακοπής εργασιών μίας επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο άλλης και με το ίδιο αντικείμενο, εφόσον δεν υφίσταται πραγματικό τίμημα πώλησης της επιχείρησης. Με την εφαρμογή του Ν. 4172/2013, παλιές εγκύκλιοι (όπως λ.χ.  Εγκ. 1052699/30.5.2003) του Ν. 2238/1994, που προέβλεπαν την φορολόγηση υπεραξίας στην περίπτωση διακοπής εργασιών μίας επιχείρησης και έναρξης άλλης στον ίδιο χώρο και με το ίδιο αντικείμενο, καταργήθηκαν.

 

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.