2 Ιουλίου 2021

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΠΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Από Δικηγορική Εταιρεία παραλαμβάνουμε ΤΠΥ συνολικού ποσού 517,08€ ,στο οποίο αναγράφονται οι παρακρατηθέντες φόροι. Φόρος επί του ποσού αναφοράς ΕΦΚΑ 83,40€, φόρο από ΔΣΠ 15% =62,55€ & εισφορών =16€, κράτηση σύμφωνα με το αρθρ.29 Ν.4596/2019 =0,4€ και κατεβλήθη για ένσημα το ποσό των 6€. Ποια είναι η λογιστική απεικόνιση στα βιβλία μας; Θα πρέπει να μας στέλνουν και το Γραμμάτιο Προείσπραξης;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο λήπτης του τιμολογίου της δικηγορικής εταιρείας δεν αποδίδει τον ΕΦΚΑ, τους φόρους ΔΣΠ και τις υπόλοιπες σχετικές κρατήσεις που αναφέρονται στο ερώτημά σας. Καταγράφονται από την δικηγορική εταιρεία μόνο προς δική σας ενημέρωση. Θα εκπέσετε όμως τον ΦΠΑ  24%, ως λήπτης υπηρεσίας. Για να γίνει πιο κατανοητό το παράδειγμα, έστω ότι η δικηγορική εταιρεία εκδίδει ΤΠΥ αξίας €1.000,00. Ανεξαρτήτως κρατήσεων που πιθανόν αναφέρονται για πληροφοριακούς λόγους στο σώμα του τιμολογίου, η εγγραφή που πρέπει να γίνει στο βιβλίο του λήπτη είναι η εξής:

 

 

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

61.90   Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος

€1.000

 

54.00   Φόρος προστιθέμενης αξίας

€240

 

50.00   Δικηγορική εταιρεία

 

€1.240

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.