Σεμινάρια rss feed

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

Τρίτη & Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2020
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

4 Δεκεμβρίου 2020
N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020
Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πέμπττη & Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2020
Χ. Λιβιτσάνου Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην ΑΑΔΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
Τζ. Πουρναρά Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1 Αυγούστου 2022
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Νοεμβρίου 2020

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οδοντίατρος απαλλασσόμενος ΦΠΑ, με την έναρξη εργασιών δήλωσε ότι θα κάνει ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Προμηθεύτρια εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία, εκδίδει τιμολόγιο ποσού 5.000 ευρώ χρεώνοντας ΦΠΑ 20%. Θα πρέπει ο οδοντίατρος εντός 15 ημέρων από την έκδοση του τιμολογίου με έκτακτη δήλωση να πληρώσει στην Ελλάδα τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β, της παρ. 2, του άρθρου 11, του κώδικα ΦΠΑ, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η απόκτηση που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης, εφόσον το ύφος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο κράτος - μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.

 

Με βάση τα παραπάνω στην περίπτωση που η αξία του αγαθού είναι μέχρι το όριο των 10.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με το ΦΠΑ της χώρας του προμηθευτή (Βουλγαρία) και ο Έλληνας ιατρός δεν έχει υποχρέωση είτε εγγραφής στο σύστημα VIES, είτε απόδοσης ΦΠΑ στην Ελλάδα. Ωστόσο, δύναται προαιρετικά να εγγραφεί στο σύστημα VIES (παρ. 2, άρθρο 11), ούτως ώστε η αγορά αυτή να επιβαρυνθεί με ΦΠΑ στην Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη συναλλαγή αντιμετωπίζεται ως ενδοκοινοτική απόκτηση από τον ιατρό. Ο δε αναλογών ΦΠΑ αποδίδεται με «έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α.» που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη της φορολογικής περιόδου και μόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται τέτοιες συναλλαγές[1]. Την πρόθεσή του να φορολογηθεί για τις συναλλαγές αυτές στην Ελλάδα θεωρούμε ότι έχει δηλώσει ο οδοντίατρος καθώς έχει ήδη επιλέξει ότι θα πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (ένδειξη «υποχρεωτικά» στο σχετικό πεδίο των στοιχείων της επιχείρησης στο μητρώο) κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης έναρξης εργασιών. Επομένως, αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο ιατρός θα πρέπει να εφαρμόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης.

 

 

 

 

 



[1] Η ανωτέρω επιλογή γίνεται με υποβολή δήλωσης μεταβολών - μετάταξης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά από την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.