Σεμινάρια rss feed

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πέμπττη & Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2021
Χ. Λιβιτσάνου Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην ΑΑΔΕ
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 20ο ΤΜΗΜΑ (1 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου 2021)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

1 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Βάσει του άρθρου 161 παρ.4 του Ν.4548/2018 περί διανομής μερίσματος σε είδος, Στην περίπτωση μας, υπάρχει βούληση μεταβίβασης ακινήτων της εταιρείας, στους μετόχους, αντί διανομής μερίσματος σε χρήμα. Ερωτάται ποια η φορολογική αντιμετώπιση τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων και του αναπόσβεστου υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να διανεμηθεί. Υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για το νομικό πρόσωπο η διαφορά αυτή; Τέλος ποια η λογιστική αντιμετώπιση?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Καταρχήν θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επειδή μέχρι στιγμής δεν υφίσταται κάποια ερμηνευτική εγκύκλιος για το συγκεκριμένο ζήτημα, τα όσα πρόκειται να διατυπώσουμε στην απάντησή μας αποτελούν προσωπική μας άποψη.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, βάσει της παρ. 4, του άρθρου 161, του Ν. 4548/2018, υφίσταται η δυνατότητα η εξόφληση του μερίσματος να γίνει με την απόδοση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (πλην μετρητών). Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αναφέρει ότι στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτων της εταιρείας με τη μορφή καταβολής μερίσματος, είναι απαραίτητη η αποτίμηση της αξίας τους από ορκωτό λογιστή. Επομένως, θεωρούμε ότι ως αξία των ακινήτων θα ληφθεί υπόψη η λογιστική τους (αναπόσβεστη) αξία.Βάσει των παραπάνω, η λογιστική απεικόνιση δεν μπορεί να είναι διαφορετική από χρέωση του λογ. 53.05 - Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα[1],σε πίστωση του λογαριασμού του ακινήτου (λογ. 10 και 11), αφού προηγουμένως στον λογ. του παγίου (εφόσον πρόκειται για κτίσμα) έχουν μεταφερθεί οι σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για την μεταβίβαση των ακινήτων είναι αναγκαία σύνταξη σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η υποχρέωση του δικαιούχου – μετόχου για την καταβολή του φόρου μεταβίβασης των επίμαχων ακινήτων (Ν. 1587/1950).[1] Σύμφωνα με το σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.