Σεμινάρια rss feed

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Κ. Ρίζος Δικηγόρος, Δ.Ν
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019

Δευτέρα & Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2020
Α. Νασόπουλος Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4, 6, 11, 13, 17, 25 & 27 Φεβρουαρίου 2020 4 Φεβρουαρίου 2020
Χρ. Γκόρτσος , Γ. Δελλής , Π. Αλεξάκης
ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2020
Προκόπης Δημητριάδης Δικηγόρος, LL.M., εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Πανόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Παπαχρήστου Δικηγόρος, ΔΝ, νομικός σύμβουλος Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πέμπτη & Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2020
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

16 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΌ ΑΕ

Εταιρεία δίνει στο γενικό διευθυντή (που είναι και μέτοχος) ένα ποσό ως ταμειακή διευκόλυνση ο οποίος το χρησιμοποιεί για εργασίες της εταιρείας. Επομένως, δεν αναμένεται επιστροφή του ποσού παρά μόνο αν δώσει μέρισμα και τα συμψηφίσει. Θα αποδοθεί χαρτόσημο 1,2%? Σε περίπτωση ελέγχου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13, του Ν. 4172/2013?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Κατά την καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τα καθήκοντα της διοίκησης (διαχειριστής ΕΠΕ, διευθύνων σύμβουλος ΑΕ κ.λπ.), είτε εξοφλούν έξοδα της εταιρείας από δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε η εταιρεία να εξοφλεί δικές τους προσωπικές δαπάνες μέσω των δικών της λογαριασμών τραπέζης. Από λογιστικής άποψης είναι σκόπιμο οι συναλλαγές αυτές να απεικονίζονται σε κάποιον αλληλόχρεο λογαριασμό της ομάδας 33.02 «Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες».

Η άποψή μας είναι, ότι το υπόλοιπο του ως άνω λογαριασμού θα πρέπει να εκκαθαρίζεται (μηδενίζει) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας. Είναι προφανές ότι η εν λόγω εκκαθάριση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του αλληλόχρεου λογαριασμού μπορεί να γίνει με συμψηφισμό οφειλής της εταιρείας προς το πρόσωπο αυτό. Η σχετική οφειλή μπορεί να αφορά μέρισμα ή κάποια άλλη αμοιβή μέλους ΔΣ ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Διαφορετικά, κατά την εκτίμησή μας, σε περίπτωση μη συμψηφισμού των χρεωστικών υπολοίπων που προέρχονται από κάλυψη προσωπικών εξόδων ή την λήψη χρηματικών ποσών του διαχειριστή ή μελών ΔΣ ΑΕ, οι εν λόγω κινήσεις θα πρέπει να αιτιολογηθούν ως παροχές σε είδος προς τα πρόσωπα αυτά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, του ΚΦΕ (βλ. και Πολ. 1219/2014),όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4646/2019). Εξάλλου, μία σχετικά μακροχρόνια διατήρηση των χρεωστικών αυτών υπολοίπων στα βιβλία του νομικού προσώπου υπό τον χαρακτήρα της ταμειακής διευκόλυνσης υπάγεται τέλη χαρτοσήμου 1,2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 5 του άρθ. 15 του ΚΝΤΧ.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση, οι όποιες συναλλαγές ή πράξεις γίνονται μεταξύ της εταιρείας και των διευθυνόντων προσώπων, μελών της διοίκησης, μετόχων κ.λπ., θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς, ώστε να διαφαίνεται ο σκοπός και ενδεχομένως, η αναγκαιότητα διενέργειας των συγκεκριμένων πράξεων, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό θα διευκολύνει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα διενεργηθούν μελλοντικά από τα αρμόδια προς τούτο όργανα και θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των συναλλαγών, μειώνοντας την πιθανότητα να στοιχειοθετηθούν μη νόμιμες συναλλαγές.

 


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.