Σεμινάρια rss feed

Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2020

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020
Ι. Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΕΝΟΣ B2C E-SHOP

ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES ΕΝΟΣ B2C E-SHOP

Τρίτη 28 Απριλίου 2020
Μ. Ζούλοβιτς Δικηγόρος, LL.M., Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ζούλοβιτς - Κοντογεώργου (ZKLawfirm), Π. Κοντογεώργου Δικηγόρος, LL.M., Συνεταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ζούλοβιτς - Κοντογεώργου (ZKLawfirm)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 4 Μαϊου 2020
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 17<sup>ο</sup> ΤΜΗΜΑ (18/05/2020 έως 03/06/2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 17ο ΤΜΗΜΑ (18/05/2020 έως 03/06/2020)

18 Μαϊου 2020
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
DATA BREACH WORKSHOP & SIMULATION (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

DATA BREACH WORKSHOP & SIMULATION (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Σάββατο 23 Μαϊου 2020
Ν. Πέππας CISA, CISM, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte Greece, Α. Βόρρας Δικηγόρος, LL.M. mult. PhD (c.), CIPP/E, KBVL Law Firm, Μ. - Α. Παπουτσή Δικηγόρος, LL.M., KBVL Law Firm
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

16 Ιουνίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

16 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΌ ΑΕ

Εταιρεία δίνει στο γενικό διευθυντή (που είναι και μέτοχος) ένα ποσό ως ταμειακή διευκόλυνση ο οποίος το χρησιμοποιεί για εργασίες της εταιρείας. Επομένως, δεν αναμένεται επιστροφή του ποσού παρά μόνο αν δώσει μέρισμα και τα συμψηφίσει. Θα αποδοθεί χαρτόσημο 1,2%? Σε περίπτωση ελέγχου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13, του Ν. 4172/2013?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Κατά την καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τα καθήκοντα της διοίκησης (διαχειριστής ΕΠΕ, διευθύνων σύμβουλος ΑΕ κ.λπ.), είτε εξοφλούν έξοδα της εταιρείας από δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε η εταιρεία να εξοφλεί δικές τους προσωπικές δαπάνες μέσω των δικών της λογαριασμών τραπέζης. Από λογιστικής άποψης είναι σκόπιμο οι συναλλαγές αυτές να απεικονίζονται σε κάποιον αλληλόχρεο λογαριασμό της ομάδας 33.02 «Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες».

Η άποψή μας είναι, ότι το υπόλοιπο του ως άνω λογαριασμού θα πρέπει να εκκαθαρίζεται (μηδενίζει) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας. Είναι προφανές ότι η εν λόγω εκκαθάριση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του αλληλόχρεου λογαριασμού μπορεί να γίνει με συμψηφισμό οφειλής της εταιρείας προς το πρόσωπο αυτό. Η σχετική οφειλή μπορεί να αφορά μέρισμα ή κάποια άλλη αμοιβή μέλους ΔΣ ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Διαφορετικά, κατά την εκτίμησή μας, σε περίπτωση μη συμψηφισμού των χρεωστικών υπολοίπων που προέρχονται από κάλυψη προσωπικών εξόδων ή την λήψη χρηματικών ποσών του διαχειριστή ή μελών ΔΣ ΑΕ, οι εν λόγω κινήσεις θα πρέπει να αιτιολογηθούν ως παροχές σε είδος προς τα πρόσωπα αυτά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, του ΚΦΕ (βλ. και Πολ. 1219/2014),όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4646/2019). Εξάλλου, μία σχετικά μακροχρόνια διατήρηση των χρεωστικών αυτών υπολοίπων στα βιβλία του νομικού προσώπου υπό τον χαρακτήρα της ταμειακής διευκόλυνσης υπάγεται τέλη χαρτοσήμου 1,2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 5 του άρθ. 15 του ΚΝΤΧ.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση, οι όποιες συναλλαγές ή πράξεις γίνονται μεταξύ της εταιρείας και των διευθυνόντων προσώπων, μελών της διοίκησης, μετόχων κ.λπ., θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς, ώστε να διαφαίνεται ο σκοπός και ενδεχομένως, η αναγκαιότητα διενέργειας των συγκεκριμένων πράξεων, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό θα διευκολύνει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα διενεργηθούν μελλοντικά από τα αρμόδια προς τούτο όργανα και θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των συναλλαγών, μειώνοντας την πιθανότητα να στοιχειοθετηθούν μη νόμιμες συναλλαγές.

 


 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.