Σεμινάρια rss feed

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Κ. Ρίζος Δικηγόρος, Δ.Ν
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4, 6, 11, 13, 17, 25 & 27 Φεβρουαρίου 2020 4 Φεβρουαρίου 2020
Χρ. Γκόρτσος , Γ. Δελλής , Π. Αλεξάκης
ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2020
Προκόπης Δημητριάδης Δικηγόρος, LL.M., εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Πανόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Παπαχρήστου Δικηγόρος, ΔΝ, νομικός σύμβουλος Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πέμπτη & Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2020
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

Παρασκευή & Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

20 Νοεμβρίου 2019

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΕ στις 01/01/2017, από ετήσια κοστολόγηση και αποτίμηση με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, ξεκίνησε να εφαρμόζει κοστολόγηση σε μηνιαία βάση. Η μηνιαία αποτίμηση λάμβανε ως απόθεμα έναρξης το υπόλοιπο λήξης του προηγούμενου μήνα και όχι το απόθεμα έναρξης χρήσης όπως η ετήσια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013, άρθρο 25: «O φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση.» επιτρέπεται να εφαρμοστεί η μέθοδος FIFO από 01/01/2020 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, του ΚΦΕ, η επιχείρηση δύναται να μεταβάλλει την μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τέσσερα φορολογικά έτη, μετά το έτος της πρώτης εφαρμογής της τρέχουσας μεθόδου. Εφόσον η επιχείρηση είχε συσταθεί και λειτουργούσε πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013, ως 1ο έτος εφαρμογής νοείται η χρήση του 2014. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι η ΑΕ μπορεί να μεταβάλλει την μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της (λ.χ. από τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους στη μέθοδο FIFO) με αφετηρία την 01/01/2020, εφόσον από το έτος 2015 και έπειτα εφαρμόζει αδιάλειπτα την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή από την 1/1/2017 του χρόνου κοστολόγησης δεν θεωρείται αλλαγή μεθόδου αποτίμησης.

 

Περαιτέρω, με βάση τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) η αλλαγή μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων συνιστά αλλαγή λογιστικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει πως έχουν εφαρμογή τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 4308/2014. Ειδικότερα, οι μεταβολές επί των λογιστικών πολιτικών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση των λογιστικών αξιών των αποθεμάτων και της καθαρής θέσης για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου καθώς επίσης και των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μεταβληθούν οι λογιστικές αξίες των αποθεμάτων για το τρέχον έτος (ήτοι 2020) όπως επίσης και οι λογιστικές αξίες έναρξης και λήξης του προηγούμενου έτους (2019). Το ίδιο θα συμβεί κατ’ επέκταση και στην καθαρή θέση της εταιρείας στην έναρξη και λήξη του προηγούμενου έτους. Οι ως άνω προσαρμογές θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων με σαφή αναφορά στους λόγους που η διοίκηση της οντότητας αποφάσισε την συγκεκριμένη αλλαγή στη μέθοδο κοστολόγησης (παρ. 5, άρθρο 29, Ν. 4308/2014).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.