Σεμινάρια rss feed

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020
Ι. Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019

Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
Ι. Βενιέρης Επικ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Ιουνίου 2019

Εξόφληση τιμολογίου σε λογαριασμό τρίτου - λογιστικές εγγραφές

Μεταφορική εταιρεία εκτελεί έργο μεταφοράς για εταιρεία του Δημοσίου. Κάποιους μήνες η μεταφορική καλεί και συνεργαζόμενα αυτοκίνητα για ενίσχυση του στόλου. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ, η μεταφορική εταιρεία δεν κάνει αντικατάσταση του τιμολογίου (ώστε να στείλει δικό της τιμολόγιο) και το προωθεί στη δημόσια επιχείρηση. Η τελευταία με τη σειρά της εξοφλεί τα τιμολόγια όλων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με την κατάθεση των σχετικών ποσών σε λογαριασμό της μεταφορικής.

Πώς θα απεικονισθούν οι σχετικές συναλλαγές στα βιβλία της μεταφορικής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καταρχήν, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι από τα δεδομένα του ερωτήματος δεν προκύπτει ο λόγος για τον οποίο η συνεργαζόμενη επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο με απαλλαγή του ΦΠΑ (λ.χ. ενδέχεται να εντάσσεται στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39, του κώδικά ΦΠΑ;).

(Α) Με την υπόθεση ότι τα συνεργαζόμενα αυτοκίνητα εκδίδουν τα τιμολόγια προς την μεταφορική εταιρεία, υπό την έννοια ότι η τελευταία έχει αναλάβει το έργο, είναι σαφές ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσίας προς αυτήν.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ερώτημα, η μεταφορική εταιρεία δέχεται υπηρεσίες από τα συνεργαζόμενα αυτοκίνητα. Κατ αρχάς, βάσει σύμβασης με την εταιρεία του Δημοσίου, θα χρεώνει τον λογαριασμό 30. «Πελάτες» (αναλυτικός: η εταιρεία του Δημοσίου, ή μέσα από την εμπορική διαχείριση) και θα πιστώνει το δημιουργούμενο έσοδο (ομάδα 7) και τον αντίστοιχο υπολογαριασμό του ΦΠΑ εκροών. Ακολούθως, οι υπηρεσίες που δέχεται από τα συνεργαζόμενα αυτοκίνητα, συνιστούν έξοδα για την μεταφορική εταιρεία. Προφανώς, τα τιμολόγια των συνεργαζόμενων εκδίδονται στην επωνυμία της μεταφορικής, συνεπώς θα χρεώνεται λογαριασμός σχετικής δαπάνης και θα πιστώνεται ο λογαριασμός 50 «Προμηθευτές», με σχετική ανάλυση των συνεργαζόμενων αυτοκινήτων, ανά οντότητα.

Η μεταφορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ιδιαίτερο «αρχείο», με τα αντίγραφα των τιμολόγιων των συνεργαζόμενων, αφού τα προωθεί προς την εταιρεία του Δημοσίου.

(Β) Στην περίπτωση κατά την οποία τα τιμολόγια των συνεργαζόμενων αυτοκινήτων εκδίδονται προς την εταιρεία του Δημοσίου, ενώ η εξόφλησή τους γίνεται με κατάθεση των σχετικών ποσών σε λογαριασμό της μεταφορικής εταιρείας, προκύπτει το ζήτημα είσπραξης για λογαριασμό τρίτου. Περαιτέρω, η είσπραξη ή η καταβολή αμοιβής για λογαριασμό τρίτου δεν απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία μολονότι μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες στον έλεγχο των συναλλαγών και την λογιστική τους απεικόνιση. Μάλιστα, όσον αφορά την έκπτωση των δαπανών, από τις διατάξεις της παρ. 1β, του άρθρου 23, του ΚΦΕ, η καταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού δαπάνης 500 ευρώ και άνω, μπορεί γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου προς συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων (βλ. Πολ. 1055/2016).

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις των ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) δεν προβλέπουν ιδιαίτερους λογαριασμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) τρίτων.

Συνεπώς, κατά την δεύτερη αυτή περίπτωση, η μεταφορική εταιρεία μπορεί να καταχωρίζει ποσά που εισπράττει για λογαριασμό άλλης επιχείρησης σε πίστωση του λογαριασμού 53.06 «Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες» και χρέωση του σχετικού λογαριασμού 38.02 «Καταθέσεις όψεως». Εν συνεχεία, ακολουθείται η αντίστροφη καταχώριση με την απόδοση της εισπραχθείσας αμοιβής στην συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί της ομάδας 53 παρακολουθούνται σε έσχατο ατομικό επίπεδο ή στο απαιτούμενο κατά περίπτωση επίπεδο ανάλυσης (βλ. Παράρτημα Γ, Ν. 4308/2014).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.