Σεμινάρια rss feed

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020
Ι. Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019

Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
Ι. Βενιέρης Επικ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

29 Απριλίου 2019

Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ μέσω του λογαριασμού όψεως της εταιρείας

Σε εταιρεία ΙΚΕ ο διαχειριστής καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές μέσω του λογαριασμού όψεως της εταιρείας. Το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί από πιθανό έλεγχο σαν παροχή σε είδος προς τον διαχειριστή, δεδομένου ότι οι εισφορές διαχειριστή ΙΚΕ δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας; Θεωρείτε ότι για να μη συμβεί κάτι τέτοιο είναι πιο ασφαλές να πληρώνει τον ΕΦΚΑ από προσωπικό του λογαριασμό; Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις εισφορών εταίρων άλλων νομικών μορφών που δεν εκπίπτουν οι εισφορές (ΑΕ, ΕΠΕ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πράγματι στις κεφαλαιουχικές εταιρείες οι ασφαλιστικές εισφορές των εκπροσώπων δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της εταιρείας καθώς θεωρείται ότι βαρύνουν του ίδιους. Στην περίπτωση, λοιπόν, που η εταιρεία καταβάλει τις εν λόγω εισφορές, τα ποσά αυτά θα πρέπει να καταχωρίζονται σε λογαριασμούς απαίτησης προς τον διαχειριστή ή το μέλος ΔΣ (λογ. 33.02 - Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες) σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού των ταμειακών διαθεσίμων (λογ. 38). Εν συνεχεία, το χρεωστικό υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού μπορεί να εξισωθεί με τυχόν υποχρέωση της εταιρείας προς τα παραπάνω πρόσωπα. Περιπτώσεις τέτοιων υποχρεώσεων μπορεί να είναι η λήψη αμοιβής διαχειριστή από την ΙΚΕ ή αμοιβής προς το μέλος ΔΣ ή ακόμη και η πληρωμή από τα υπόψη φυσικά πρόσωπα, εξόδων της εταιρείας.

Θεωρούμε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση μη συμψηφισμού των χρεωστικών υπολοίπων που προέρχονται από κάλυψη προσωπικών εξόδων του διαχειριστή ή μελών ΔΣ ΑΕ, οι εν λόγω κινήσεις θα πρέπει να αιτιολογηθούν ως παροχές σε είδος προς τα πρόσωπα αυτά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, του ΚΦΕ. Εξ άλλου, μία μακροχρόνια διατήρηση των χρεωστικών αυτών υπολοίπων στα βιβλία του νομικού προσώπου, ενδέχεται να θεμελιώσει τα χαρακτηριστικά δανειακής συμβάσεως, οπότε θα πρέπει να υπολογιστούν τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου, κατά περίπτωση.

Τέλος, αν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών χρεωθούν σε λογαριασμούς εξόδων, θα έχουν ασφαλώς τον χαρακτήρα της παροχής σε είδος, ενώ θα πρέπει ακολούθως, να αναμορφωθούν στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, παρά το γεγονός πως χαρακτηρίζονται ως παροχές σε είδος για τον διαχειριστή, δεν αναιρείται η μη έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα της κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.