Σεμινάρια rss feed

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 24 & Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

Παρασκευή - Δευτέρα - Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

29 Απριλίου 2019

Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ μέσω του λογαριασμού όψεως της εταιρείας

Σε εταιρεία ΙΚΕ ο διαχειριστής καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές μέσω του λογαριασμού όψεως της εταιρείας. Το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί από πιθανό έλεγχο σαν παροχή σε είδος προς τον διαχειριστή, δεδομένου ότι οι εισφορές διαχειριστή ΙΚΕ δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας; Θεωρείτε ότι για να μη συμβεί κάτι τέτοιο είναι πιο ασφαλές να πληρώνει τον ΕΦΚΑ από προσωπικό του λογαριασμό; Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις εισφορών εταίρων άλλων νομικών μορφών που δεν εκπίπτουν οι εισφορές (ΑΕ, ΕΠΕ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πράγματι στις κεφαλαιουχικές εταιρείες οι ασφαλιστικές εισφορές των εκπροσώπων δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της εταιρείας καθώς θεωρείται ότι βαρύνουν του ίδιους. Στην περίπτωση, λοιπόν, που η εταιρεία καταβάλει τις εν λόγω εισφορές, τα ποσά αυτά θα πρέπει να καταχωρίζονται σε λογαριασμούς απαίτησης προς τον διαχειριστή ή το μέλος ΔΣ (λογ. 33.02 - Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες) σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού των ταμειακών διαθεσίμων (λογ. 38). Εν συνεχεία, το χρεωστικό υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού μπορεί να εξισωθεί με τυχόν υποχρέωση της εταιρείας προς τα παραπάνω πρόσωπα. Περιπτώσεις τέτοιων υποχρεώσεων μπορεί να είναι η λήψη αμοιβής διαχειριστή από την ΙΚΕ ή αμοιβής προς το μέλος ΔΣ ή ακόμη και η πληρωμή από τα υπόψη φυσικά πρόσωπα, εξόδων της εταιρείας.

Θεωρούμε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση μη συμψηφισμού των χρεωστικών υπολοίπων που προέρχονται από κάλυψη προσωπικών εξόδων του διαχειριστή ή μελών ΔΣ ΑΕ, οι εν λόγω κινήσεις θα πρέπει να αιτιολογηθούν ως παροχές σε είδος προς τα πρόσωπα αυτά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, του ΚΦΕ. Εξ άλλου, μία μακροχρόνια διατήρηση των χρεωστικών αυτών υπολοίπων στα βιβλία του νομικού προσώπου, ενδέχεται να θεμελιώσει τα χαρακτηριστικά δανειακής συμβάσεως, οπότε θα πρέπει να υπολογιστούν τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου, κατά περίπτωση.

Τέλος, αν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών χρεωθούν σε λογαριασμούς εξόδων, θα έχουν ασφαλώς τον χαρακτήρα της παροχής σε είδος, ενώ θα πρέπει ακολούθως, να αναμορφωθούν στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, παρά το γεγονός πως χαρακτηρίζονται ως παροχές σε είδος για τον διαχειριστή, δεν αναιρείται η μη έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα της κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.