Σεμινάρια rss feed

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - Ι

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - Ι

Παρασκευή - Δευτέρα - Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Θ. Μαλτζής Λογιστής Φοροτεχνικός, MSc, Εταίρος & Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρίας «Μαλτζής Φορολογιστική»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Δ. Κούνη Δικηγόρος, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Α. Γεωργαντάς Δικηγόρος, LL.M., Ε. Στυλιανού Δικηγόρος, LL.M.
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 & ΣΤΗΝ ΕΠΕ, ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

15 Απριλίου 2019

Κατηγορίες Εισοδήματος επιχείρησης εκτύπωσης διαφημιστικών μηνυμάτων σε μπλουζάκια.

Επιχείρηση αγοράζει μπλουζάκια και στη συνέχεια οι πελάτες της διαλέγουν στάμπες τις οποίες τυπώνει πάνω στα μπλουζάκια. Στην περίπτωση αυτή τι παραστατικό θα εκδώσει η επιχείρηση (ΤΠΥ για το τύπωμα και ΤΔΑ για το μπλουζάκι ή ΤΔΑ Μόνο και για τις δύο πράξεις);

Επίσης το εισόδημα που αποκτά θεωρείται έσοδο από βιοτεχνία (παραγωγική δραστηριότητα) ή έσοδο από εμπορία (το μπλουζάκι) και έσοδο από παροχή (το τύπωμα);

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 5, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), «η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης».

Ακολούθως,  στο σώμα του τιμολογίου,  πλην των άλλων, αναγράφεται υποχρεωτικά τόσο η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών, όσο και η έκταση και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών. Εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα (πχ σύμβαση ή συμφωνητικό), θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτά τα έγγραφα.

Εν συνεχεία, στο άρθρο 11 του ίδιου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι «η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών». Σημειώνεται ότι για την διακίνηση των αποθεμάτων (αγαθών), όταν δεν εκδίδεται αμέσως τιμολόγιο, εκδίδεται παραστατικό διακίνησης (δελτίο αποστολής), σε κατάλληλο χρόνο, για την αποστολή ή την παράδοση τους και συνοδεύει αυτά, μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, εφόσον εκδίδεται αμέσως τιμολόγιο πώλησης, το οποίο, εν προκειμένω, συνοδεύει τα αγαθά, ανεξαρτήτως του σκοπού διακίνησή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που έχουμε πώληση αγαθών, το τιμολόγιο είναι ταυτοχρόνως και το έγγραφο διακίνησής τους. Εξ άλλου, δεν προβλέπεται πλέον από τις διατάξεις των ΕΛΠ, η έκδοση του συνενωμένου στοιχείου: ΤΔΑ.

Με βάση τα ανωτέρω, η επιχείρηση του ερωτήματος εκδίδει «τιμολόγιο» για την διακίνηση / πώληση των συγκεκριμένων ειδών (μπλουζάκια), στο σώμα του οποίου θα αναγράφονται τόσο οι ποσότητες αυτών, όσο και η περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας, η οποία συνίσταται στην αποτύπωση του παραγγελθέντος διαφημιστικού μηνύματος κάθε πελάτη. Η τιμολόγηση μπορεί να είναι ενιαία, ή διακεκριμένη (δηλαδή, διακριτή χρέωση του είδους και της υπηρεσίας), αναλόγως με την αναγκαία πληροφόρηση, τόσο  προς την διοίκηση της επιχείρησης, όσο και για την αναλυτική ενημέρωση των αρχείων της (βιβλίων). Εξ άλλου, η προέλευση των εσόδων θα πρέπει να ακολουθεί τους δηλωθέντες ΚΑΔ στο Μητρώο της ΔΟΥ, ώστε να καλύπτονται και οι ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3.

Σε ότι αφορά την λογιστική αντιμετώπιση, για μεν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα τηρούνται οι ανάλογοι υπολογαριασμοί της κατηγορίας 7 (ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ), 70. «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» (Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ), ενώ για το απλογραφικό λογιστικό σύστημα θα ακολουθούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ)[1]. Κατά την άποψή μας, η αποτύπωση διαφημιστικού μηνύματος στα μπλουζάκια, δεν συνιστά παραγωγική δραστηριότητα, επειδή από αυτή την εργασία δεν προκύπτει νέο προϊόν. Η επιχείρηση, πωλεί το μπλουζάκι, στο κόστος αγοράς επί του οποίου προσθέτει το κόστος της υπηρεσίας αποτύπωσης του παραγγελθέντος διαφημιστικού μηνύματος και φυσικά το επιθυμητό κέρδος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τον ΚΦΕ (Ν 4172/2013) διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση κερδών προερχομένων από διαφορετική δραστηριότητα (εμπορική, βιοτεχνική, παροχής υπηρεσιών). Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρουν ως φορολογητέο κέρδος, αυτό που προκύπτει γενικώς, από επιχειρηματική δραστηριότητα και ακολούθως ορίζουν την φορολόγησή του, για μεν τα φυσικά πρόσωπα βάσει του άρθρου 29, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες βάσει του άρθρου 45.


[1] «12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.

ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.»

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.