Σεμινάρια rss feed

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 24 & Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

15 Απριλίου 2019

Κατηγορίες Εισοδήματος επιχείρησης εκτύπωσης διαφημιστικών μηνυμάτων σε μπλουζάκια.

Επιχείρηση αγοράζει μπλουζάκια και στη συνέχεια οι πελάτες της διαλέγουν στάμπες τις οποίες τυπώνει πάνω στα μπλουζάκια. Στην περίπτωση αυτή τι παραστατικό θα εκδώσει η επιχείρηση (ΤΠΥ για το τύπωμα και ΤΔΑ για το μπλουζάκι ή ΤΔΑ Μόνο και για τις δύο πράξεις);

Επίσης το εισόδημα που αποκτά θεωρείται έσοδο από βιοτεχνία (παραγωγική δραστηριότητα) ή έσοδο από εμπορία (το μπλουζάκι) και έσοδο από παροχή (το τύπωμα);

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 5, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), «η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης».

Ακολούθως,  στο σώμα του τιμολογίου,  πλην των άλλων, αναγράφεται υποχρεωτικά τόσο η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών, όσο και η έκταση και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών. Εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα (πχ σύμβαση ή συμφωνητικό), θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτά τα έγγραφα.

Εν συνεχεία, στο άρθρο 11 του ίδιου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι «η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών». Σημειώνεται ότι για την διακίνηση των αποθεμάτων (αγαθών), όταν δεν εκδίδεται αμέσως τιμολόγιο, εκδίδεται παραστατικό διακίνησης (δελτίο αποστολής), σε κατάλληλο χρόνο, για την αποστολή ή την παράδοση τους και συνοδεύει αυτά, μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, εφόσον εκδίδεται αμέσως τιμολόγιο πώλησης, το οποίο, εν προκειμένω, συνοδεύει τα αγαθά, ανεξαρτήτως του σκοπού διακίνησή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που έχουμε πώληση αγαθών, το τιμολόγιο είναι ταυτοχρόνως και το έγγραφο διακίνησής τους. Εξ άλλου, δεν προβλέπεται πλέον από τις διατάξεις των ΕΛΠ, η έκδοση του συνενωμένου στοιχείου: ΤΔΑ.

Με βάση τα ανωτέρω, η επιχείρηση του ερωτήματος εκδίδει «τιμολόγιο» για την διακίνηση / πώληση των συγκεκριμένων ειδών (μπλουζάκια), στο σώμα του οποίου θα αναγράφονται τόσο οι ποσότητες αυτών, όσο και η περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας, η οποία συνίσταται στην αποτύπωση του παραγγελθέντος διαφημιστικού μηνύματος κάθε πελάτη. Η τιμολόγηση μπορεί να είναι ενιαία, ή διακεκριμένη (δηλαδή, διακριτή χρέωση του είδους και της υπηρεσίας), αναλόγως με την αναγκαία πληροφόρηση, τόσο  προς την διοίκηση της επιχείρησης, όσο και για την αναλυτική ενημέρωση των αρχείων της (βιβλίων). Εξ άλλου, η προέλευση των εσόδων θα πρέπει να ακολουθεί τους δηλωθέντες ΚΑΔ στο Μητρώο της ΔΟΥ, ώστε να καλύπτονται και οι ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3.

Σε ότι αφορά την λογιστική αντιμετώπιση, για μεν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα τηρούνται οι ανάλογοι υπολογαριασμοί της κατηγορίας 7 (ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ), 70. «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» (Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ), ενώ για το απλογραφικό λογιστικό σύστημα θα ακολουθούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ)[1]. Κατά την άποψή μας, η αποτύπωση διαφημιστικού μηνύματος στα μπλουζάκια, δεν συνιστά παραγωγική δραστηριότητα, επειδή από αυτή την εργασία δεν προκύπτει νέο προϊόν. Η επιχείρηση, πωλεί το μπλουζάκι, στο κόστος αγοράς επί του οποίου προσθέτει το κόστος της υπηρεσίας αποτύπωσης του παραγγελθέντος διαφημιστικού μηνύματος και φυσικά το επιθυμητό κέρδος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τον ΚΦΕ (Ν 4172/2013) διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση κερδών προερχομένων από διαφορετική δραστηριότητα (εμπορική, βιοτεχνική, παροχής υπηρεσιών). Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρουν ως φορολογητέο κέρδος, αυτό που προκύπτει γενικώς, από επιχειρηματική δραστηριότητα και ακολούθως ορίζουν την φορολόγησή του, για μεν τα φυσικά πρόσωπα βάσει του άρθρου 29, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες βάσει του άρθρου 45.


[1] «12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.

ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.»

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.