Σεμινάρια rss feed

ΚΝ 2190/1920 [Η ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2018] vs Ν 4548/2018 [Η ΑΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2019]

ΚΝ 2190/1920 [Η ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2018] vs Ν 4548/2018 [Η ΑΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2019]

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 26 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 26 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2019

26 Μαρτίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

18 Φεβρουαρίου 2019

Μεταχείριση του επιμεριζόμενου εισοδήματος «μερίσματος» της μηνιαίας εκκαθάρισης, ως δαπάνη για την ΙΜΕ-ΕΠΕ

Στην Πολ 1103/2016 διευκρινίζεται στο ΤΜΗΜΑ Β΄ ότι, το διανεμόμενο «μέρισμα» αποτελεί δαπάνη για τις ΙΜΕ. Πρόκειται να αναλάβω την λογιστική υποστήριξη μιας μεταφορικής εταιρείας ΙΜΕ – ΕΠΕ και θα ήθελα παρακαλώ τη δική σας άποψη, αν οι εταιρείες αυτές μπορούν να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους μέχρι το 2022, παρουσιάζοντας το μέρισμα ως έξοδο χωρίς να υποστούν κυρώσεις σε έναν πιθανό έλεγχο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα σας αποστέλλουμε παλαιότερη απάντηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο σύνδεσμο: Δ. Έκπτωση εξόδων φορτηγών αυτοκινήτων που εκμεταλλεύονται οι ΙΜΕ - ΕΠΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 64, σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 10, του προϊσχύσαντος ΚΦΕ, Ν 2238/1994 , το καθαρό εισόδημα των προσωπικών εταιρειών, κοινωνιών, κοινοπραξιών που εκμεταλλεύονταν ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης φορολογούταν στο όνομα των μελών τους. Τα ανωτέρω ίσχυαν και στην περίπτωση των κοινωνιών αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονταν μέχρι δύο φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης. Ομοίως, η Διοίκηση με την Πολ. 1206/1993, είχε κάνει δεκτή για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ), την φορολόγηση του εισοδήματος των ΙΜΕ που λειτουργούσαν και με τη μορφή της ΕΠΕ, στο όνομα των μελών τους.

Ωστόσο, τα παραπάνω, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ, Ν 4172/2013  (ισχύς από 1.1.2014) έπαψαν να ισχύουν, καθώς βάσει της παρ. 25, του άρθρου 72, του ως άνω νόμου, από 1/1/2014 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2238/1994 , συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατʼ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Συνεπώς, από 1/1/2014, το εισόδημα των ΙΜΕ - ΕΠΕ φορολογείται εξολοκλήρου στο όνομα της ΕΠΕ με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν 4172/2013. Τονίζεται δε ότι οι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία των φορτηγών αυτοκινήτων (μισθοί προσωπικού και οδηγών, ενοίκια, καύσιμα, αποσβέσεις ιδίων αυτοκινήτων κλπ.) εφόσον βαρύνουν την εταιρεία και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται στο όνομά της, θα καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία της ίδιας.

Αυτό που επεδίωξε η πολιτεία με τον Ν. 383/1976  «Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως», στο πλαίσιο της δημιουργίας οργανωμένων επιχειρήσεων μεταφορών και αντίστοιχα της μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων αυτοκινητιστών, ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους αυτοκινητιστές να συνεταιριστούν σε μια, ιδιότυπης μορφής, επιχείρηση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις γνωστές μορφές των εμπορικών εταιρειών.

Έτσι προέκυψε η ΙΜΕ, σε συνδυασμό με την νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι δεν συνεισφέρεται σε αυτή αυτοκίνητο κατά κυριότητα ή έστω κατά χρήση, αλλά αρκεί η εισφορά από τον εταίρο μόνο του δικαιώματος εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου. Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 15 του Ν. 3887/2010  καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 383/1976  πλην όμως, δόθηκε η δυνατότητα στις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως ΙΜΕ μέχρι την έναρξη ισχύος του, να εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή μέχρι 27/1/2022.

Περαιτέρω, η Πολ. 1103/2016, στην ουσία αναφέρεται σε ζητήματα έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ), αναλύοντας και το θέμα των «εκκαθαρίσεων», όπως οριζόταν στις διατάξεις του Ν 383/1976 , για όσους εκμεταλλεύονταν φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτων, με την υποχρέωση να συντάσσουν την ως άνω περιοδική εκκαθάριση και να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι εκκαθαρίσεις έπρεπε να περιλαμβάνουν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της ΙΜΕ - ΕΠΕ για τον μήνα αναφοράς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της, καθώς και το διανεμόμενο εισόδημα από την συμμετοχή, με τον αναλογούντα φόρο, ως «μέρισμα».

Η πιο πάνω εκκαθάριση για την ιδιότυπη μεταφορική εταιρεία, αποτελούσε στοιχείο απόδοσης του «μερίσματος» (εισροή, για τον ΦΠΑ), ενώ για τον ιδιοκτήτη του φορτηγού, αποτελούσε στοιχείο κτήσης εισοδήματος (εκροή, για τον ΦΠΑ). Ακολούθως, ο ιδιόκτητης του φορτηγού όφειλε να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ, στην οποία περιελάμβανε ως εκροή το ανωτέρω έσοδο («μέρισμα») από την συμμετοχή του στην εταιρεία με τον αναλογούντα σε αυτό φόρο και ως εισροές τις δαπάνες του αυτοκινήτου που πραγματοποιούσε στο όνομα του με τον φόρο που είχαν επιβαρυνθεί αυτές.

Τέλος, από την Πολ. 1103/2016, δεν προκύπτει η υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών εξόδων στο όνομα των ιδιοκτητών - μελών της ΙΜΕ.

Οι οδηγίες της απόφασης επισημαίνουν ότι τα εν λόγω έξοδα θα καταχωρισθούν στα βιβλία της εταιρείας ή στα βιβλία των ατομικών επιχειρήσεων των μελών, ανάλογα με το αν έχουν εκδοθεί και αφορούν την εταιρεία ή τις ατομικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Ομοίως, ισχύουν και για την έκπτωση του ΦΠΑ των δαπανών που γίνεται με βάση τον υποκείμενο που αφορούν (μέλος - φυσικό πρόσωπο ή ΙΜΕ).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.