Σεμινάρια rss feed

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

Δευτέρα 20 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Τρίτη 21 Μαϊου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 22 Μαϊου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 & ΣΤΗΝ ΕΠΕ, ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 & ΣΤΗΝ ΕΠΕ, ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Ι. Καραχάλιου Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

18 Φεβρουαρίου 2019

Μεταχείριση του επιμεριζόμενου εισοδήματος «μερίσματος» της μηνιαίας εκκαθάρισης, ως δαπάνη για την ΙΜΕ-ΕΠΕ

Στην Πολ 1103/2016 διευκρινίζεται στο ΤΜΗΜΑ Β΄ ότι, το διανεμόμενο «μέρισμα» αποτελεί δαπάνη για τις ΙΜΕ. Πρόκειται να αναλάβω την λογιστική υποστήριξη μιας μεταφορικής εταιρείας ΙΜΕ – ΕΠΕ και θα ήθελα παρακαλώ τη δική σας άποψη, αν οι εταιρείες αυτές μπορούν να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους μέχρι το 2022, παρουσιάζοντας το μέρισμα ως έξοδο χωρίς να υποστούν κυρώσεις σε έναν πιθανό έλεγχο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα σας αποστέλλουμε παλαιότερη απάντηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο σύνδεσμο: Δ. Έκπτωση εξόδων φορτηγών αυτοκινήτων που εκμεταλλεύονται οι ΙΜΕ - ΕΠΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 64, σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 10, του προϊσχύσαντος ΚΦΕ, Ν 2238/1994 , το καθαρό εισόδημα των προσωπικών εταιρειών, κοινωνιών, κοινοπραξιών που εκμεταλλεύονταν ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης φορολογούταν στο όνομα των μελών τους. Τα ανωτέρω ίσχυαν και στην περίπτωση των κοινωνιών αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονταν μέχρι δύο φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης. Ομοίως, η Διοίκηση με την Πολ. 1206/1993, είχε κάνει δεκτή για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ), την φορολόγηση του εισοδήματος των ΙΜΕ που λειτουργούσαν και με τη μορφή της ΕΠΕ, στο όνομα των μελών τους.

Ωστόσο, τα παραπάνω, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ, Ν 4172/2013  (ισχύς από 1.1.2014) έπαψαν να ισχύουν, καθώς βάσει της παρ. 25, του άρθρου 72, του ως άνω νόμου, από 1/1/2014 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2238/1994 , συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατʼ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Συνεπώς, από 1/1/2014, το εισόδημα των ΙΜΕ - ΕΠΕ φορολογείται εξολοκλήρου στο όνομα της ΕΠΕ με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν 4172/2013. Τονίζεται δε ότι οι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία των φορτηγών αυτοκινήτων (μισθοί προσωπικού και οδηγών, ενοίκια, καύσιμα, αποσβέσεις ιδίων αυτοκινήτων κλπ.) εφόσον βαρύνουν την εταιρεία και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται στο όνομά της, θα καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία της ίδιας.

Αυτό που επεδίωξε η πολιτεία με τον Ν. 383/1976  «Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως», στο πλαίσιο της δημιουργίας οργανωμένων επιχειρήσεων μεταφορών και αντίστοιχα της μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων αυτοκινητιστών, ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους αυτοκινητιστές να συνεταιριστούν σε μια, ιδιότυπης μορφής, επιχείρηση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις γνωστές μορφές των εμπορικών εταιρειών.

Έτσι προέκυψε η ΙΜΕ, σε συνδυασμό με την νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι δεν συνεισφέρεται σε αυτή αυτοκίνητο κατά κυριότητα ή έστω κατά χρήση, αλλά αρκεί η εισφορά από τον εταίρο μόνο του δικαιώματος εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου. Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 15 του Ν. 3887/2010  καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 383/1976  πλην όμως, δόθηκε η δυνατότητα στις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως ΙΜΕ μέχρι την έναρξη ισχύος του, να εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή μέχρι 27/1/2022.

Περαιτέρω, η Πολ. 1103/2016, στην ουσία αναφέρεται σε ζητήματα έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ), αναλύοντας και το θέμα των «εκκαθαρίσεων», όπως οριζόταν στις διατάξεις του Ν 383/1976 , για όσους εκμεταλλεύονταν φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτων, με την υποχρέωση να συντάσσουν την ως άνω περιοδική εκκαθάριση και να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι εκκαθαρίσεις έπρεπε να περιλαμβάνουν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της ΙΜΕ - ΕΠΕ για τον μήνα αναφοράς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της, καθώς και το διανεμόμενο εισόδημα από την συμμετοχή, με τον αναλογούντα φόρο, ως «μέρισμα».

Η πιο πάνω εκκαθάριση για την ιδιότυπη μεταφορική εταιρεία, αποτελούσε στοιχείο απόδοσης του «μερίσματος» (εισροή, για τον ΦΠΑ), ενώ για τον ιδιοκτήτη του φορτηγού, αποτελούσε στοιχείο κτήσης εισοδήματος (εκροή, για τον ΦΠΑ). Ακολούθως, ο ιδιόκτητης του φορτηγού όφειλε να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ, στην οποία περιελάμβανε ως εκροή το ανωτέρω έσοδο («μέρισμα») από την συμμετοχή του στην εταιρεία με τον αναλογούντα σε αυτό φόρο και ως εισροές τις δαπάνες του αυτοκινήτου που πραγματοποιούσε στο όνομα του με τον φόρο που είχαν επιβαρυνθεί αυτές.

Τέλος, από την Πολ. 1103/2016, δεν προκύπτει η υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών εξόδων στο όνομα των ιδιοκτητών - μελών της ΙΜΕ.

Οι οδηγίες της απόφασης επισημαίνουν ότι τα εν λόγω έξοδα θα καταχωρισθούν στα βιβλία της εταιρείας ή στα βιβλία των ατομικών επιχειρήσεων των μελών, ανάλογα με το αν έχουν εκδοθεί και αφορούν την εταιρεία ή τις ατομικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Ομοίως, ισχύουν και για την έκπτωση του ΦΠΑ των δαπανών που γίνεται με βάση τον υποκείμενο που αφορούν (μέλος - φυσικό πρόσωπο ή ΙΜΕ).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.