Σεμινάρια rss feed

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Τρίτη 21 Μαϊου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 22 Μαϊου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 & ΣΤΗΝ ΕΠΕ, ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 & ΣΤΗΝ ΕΠΕ, ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Ι. Καραχάλιου Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

10, 12, 18 & 19 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

13 Φεβρουαρίου 2019

Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ σε μέλη Δ.Σ πιστωτικού συνεταιρισμού

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα , θα ήθελα να ρωτήσω εάν σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπόκεινται και οι αποζημιώσεις μελών Δ.Σ πιστωτικών συνεταιρισμών για την συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια. Διευκρινίζεται ότι η εγκύκλιος 4/2017 σε συνέχεια του νόμου 4387/2016 κάνει σαφή αναφορά μόνο σε μέλη Δ.Σ ανωνύμων εταιρειών και αγροτικών συνεταιρισμών. Εάν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, τότε με τι κωδικούς ΚΑΔ ΙΚΑ, Κωδ. Ειδικότητας, πακέτου κάλυψης και τύπο αποδοχών αποστέλλεται η αναλυτική περιοδική δήλωση; Με τους ίδιους που αναφέρει η εγκύκλιος 4/2017 για Α.Ε και αγροτικούς συνεταιρισμούς;

Απάντηση:

Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων, η οποία έχει, κατά κανόνα, οικονομικούς σκοπούς. Στηρίζεται στην συνεργασία των μελών του, στη συνετή και επιμελή άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της διοίκησης και του προσωπικού του, ενώ στο πλαίσιο του αμιγώς πιστωτικού χαρακτήρα του,  αποσκοπεί στην γενικότερη οικονομική, και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του, μέσα από κοινές δράσεις αυτής της μορφής. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων του Πιστωτικού Συνεταιρισμού αναπτύσσονται και  πραγματώνονται στο πλαίσιο που διαγράφεται από τους νόμους της πολιτείας, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες, καθώς και τις αποφάσεις και οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, από την άλλη πλευρά, δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της αγροτικής οικονομίας και αποτελεί οικονομική οργάνωση με συλλογική καλλιέργεια, ή παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση (εμπορία) αγαθών, δανειοδότηση των μελών του, αποζημιώσεις επί καταστροφών κ.λπ.

Στην εισηγητική έκθεση του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, αναφέρονται τα εξής:

«Ως προς την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη - εργαζόμενου για τον κλάδο σύνταξης, αντιµετωπίζονται ως µισθωτοί οι ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισµένων, υπό την επιφύλαξη του τεκμηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΑΝ 1846/51:

α)…

β)…

γ) ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλµένοι, διευθύνοντες ή συµπράττοντες σύµβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισµών εφόσον συνδέονται µε την εταιρεία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,

δ) τα πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη διοικητικού συμβουλίου ΑΕ και λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής,

ε) τα µέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισµών εφόσον λαµβάνουν αµοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αµοιβής,

στ)……»   

Το άρθρο 38 του ασφαλιστικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν 4488/2017, έχει ως ακολούθως:

«Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 1 του ΑΝ 1846/1951:

α……………….. 

β………………… 

γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιρειών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.

δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή.

ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζοµένων επί της αμοιβής.

στ……………………….

ζ………………………… 

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι αν ο νομοθέτης επιθυμούσε να συμπεριλάβει στην περίπτωση (ε) τα μέλη των ΔΣ κάθε κατηγορίας συνεταιρισμού (πιστωτικού, καταναλωτικού κλπ.), δεν θα αναφερόταν αποκλειστικά σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά θα διατύπωνε τον γενικό όρο: « τα μέλη ΔΣ συνεταιρισμών».

Αντιθέτως, αυτό σαφέστατα αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση (γ), όπου, ωστόσο, έχουμε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, με στελέχη (διευθυντές κ.λπ.) ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών (προφανώς κάθε μορφής συνεταιρισμών).

Συνεπώς, κατά την γνώμη μας, λόγω της ρητής αναφοράς του νομοθέτη σε μέλη ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών (περ. ε) και όχι συλλήβδην, σε «διευθυντές, διοικητές κ.λπ. συνεταιρισμών» (περ. γ), η συγκεκριμένη διάταξη έχει αποκλειστική και μονοσήμαντη εφαρμογή επί των αμοιβών μελών ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.