Σεμινάρια rss feed

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

29 Νοεμβρίου 2017

Σύμβαση Leasing επαγγελματικού ακινήτου από ατομική επιχείρηση και υπεκμίσθωση του σε ανώνυμη εταιρεία

Ιατρός αυτοαπασχολούμενος ασκεί το επάγγελμα του σε χώρο μισθωμένο με σύμβαση Leasing. Η σύμβαση έχει συναφθεί πριν την 1.1.2014 και το μηνιαίο μίσθωμα είναι 10.000 ευρώ. Ο ιατρός, επιθυμεί να μεταφέρει την επαγγελματική έδρα του στην οικία του και κατόπιν έγκρισης της εταιρείας leasing, να υπεκμισθώσει το χώρο σε ΑΕ έναντι μισθώματος 12.000€/μηνα. Τα καταβαλλόμενα μηνιαία ποσά προς την εταιρεία Leasing και τα μισθώματα που λαμβάνει ως υπεκμισθωτής από την ΑΕ ο ιατρός τυγχάνουν της αντιμετώπισης στο έντυπο Ε1, όπως ορίζουν οι διατάξεις της περ. δ, παρ. 3, του άρθρου 39 του ΚΦΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2, του άρθρου 24, καθώς και της παρ. 18, του άρθρου 72 του ΚΦΕ, οι συμβάσεις μίσθωσης που χαρακτηρίζονται χρηματοοικονομικές μισθώσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται με όσα προέβλεπε το προϊσχύον καθεστώς (Ν 2238/1994) μέχρι την 1.1.2019, με την προϋπόθεση ότι έχουν συναφθεί πριν 1.1.2014. Συνεπώς, με δεδομένο ότι η σύμβαση leasing συγκεντρώνει τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής μίσθωσης, ο ιατρός έχει δικαίωμα έκπτωσης του μέρους του μηνιαίου μισθώματος που αφορά το κτίριο του ακινήτου στο οποίο διατηρεί την επαγγελματική του έδρα (βλ. και απόφαση Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015).

Εν συνεχεία, η μεταφορά της έδρας του επιχειρηματία σε άλλο χώρο κατά την άποψή μας στερεί τη δυνατότητα έκπτωσης του ανωτέρω ποσού μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδα, καθότι το έξοδο αυτό δεν εξυπηρετεί πλέον την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (περ. α, άρθρο 22). Αντίστοιχα, το ανάλογο εισόδημα από την υπεκμίσθωση που δεν αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ΚΦΕ. Σημειώνεται ότι από το εν λόγω εισόδημα θα αφαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου το ετήσιο μίσθωμα προς την εταιρεία leasing (της περ. δ, παρ. 3, του άρθρου 39), όπως ορθώς αναφέρετε.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.