Σεμινάρια rss feed

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ- ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ- ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Σάββατο 6 Μαϊου 2017
Ανδρέας Καλλιγάς Λογιστής - Φοροτεχνικός, Φορολογικός - Οικονομικός Σύμβουλος
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ, 12 & 13 Μαΐου 2017

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ, 12 & 13 Μαΐου 2017

Παρασκευή & Σάββατο 12 - 13 Μαϊου 2017
Π. - Β. Σικιαρίδης B.Sc., LL.B. (Honours), Barrister of the Lincoln’ s Inn, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Solicitor of the Supreme Court of England & Wales
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Παρασκευή & Σάββατο 19 - 20 Μαϊου 2017
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σάββατο 27 Μαϊου 2017
Β. Μιχελινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός , Λ. Στεφανής Λογιστής Φοροτεχνικός
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΔΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

19 Απριλίου 2017

Θέμα: Παρακράτηση φόρου 20% ΑΕ και εκπιπτόμενες δαπάνες

1. ΑΕ με ΚΑΔ τις λογιστικές υπηρεσίες κάνει προαιρετικά παρακράτηση φόρου 20% για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της στα TΠΥ που εκδίδει και ο φόρος πληρώνεται κανονικά από τους πελάτες. Σε περίπτωση ελέγχου υπάρχει περίπτωση να καταλογιστεί παράβαση στην ΑΕ;

2. Ένας προμηθευτής της στον οποίο είχε ανεξόφλητο τιμολόγιο αξίας 30.000 ευρώ τέθηκε σε εκκαθάριση και εν τέλει η εταιρεία του προμηθευτή εκκαθαρίστηκε χωρίς ποτέ η ΑΕ να καταβάλει αυτό το ποσό. Σε περίπτωση ελέγχου υπάρχει περίπτωση να μην της αναγνωριστεί το έξοδο επειδή δεν πληρώθηκε (να γίνει δηλαδή χρήση του άρθρου 23  Ν 4172/2013;).

Απάντηση:

1.Εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες της περ. δ, παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 61, υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου, πλην της περίπτωσης της παρ. 8 του άρθρου 64, κατά την οποία  η παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 (εννοεί με τον συντελεστή 20%) ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Περαιτέρω, η παρακράτηση διενεργείται από τον καταβάλλοντα την αμοιβή και αποδίδεται με την γνωστή διαδικασία στο κράτος, ήτοι η παρακράτηση διενεργείται από κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Τι εννοείτε με την φράση: «κάνει προαιρετικά παρακράτηση φόρου»;

Αν εννοείτε ότι έχουμε ΤΠΥ με αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ και ακολούθως γίνεται παρακράτηση, ασφαλώς δεν προκαλείται κανένα πρόβλημα, τόσο στο δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης από τον αντισυμβαλλόμενο (με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ), όσο και στην τυπικότητα της έκδοσης του στοιχείου (ΤΠΥ) από τον παρέχοντα την υπηρεσία (ΑΕ λογιστικών υπηρεσιών).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) και την Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ, οι υποχρεώσεις μίας οντότητας προς τους προμηθευτές της ανήκουν στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Περαιτέρω, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Αυτό σημαίνει ότι η αποτίμησή τους για την εμφάνιση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα γίνεται στο ύψος της αξίας που πράγματι υφίσταται η υποχρέωση. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα (πράγματι) οφειλόμενα ποσά. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.  Κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.   Υπό την έννοια αυτή, εφόσον η σχετική υποχρέωση που αναφέρετε στο ερώτημά σας, δεν θα εκπληρωθεί, αλλά ακυρώνεται ή εκπνέει, θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα (κατά την άποψή μας, θα μεταφερθεί στα ασυνήθη έσοδα και κέρδη, λογαριασμός 79, βάσει του νέου Σχεδίου Λογαριασμών). Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι από την Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ και ισχύει κατ αναλογία με την περίπτωσή σας:

Παράδειγμα

Έστω ότι η επιχείρηση ΑΛΦΑ έχει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ. Λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, η ΑΛΦΑ συμφωνεί με τον πιστωτή της να μειωθεί η υποχρέωσή της στο 60% της αξίας της.

Απάντηση:

Η μείωση της υποχρέωσης συνιστά μειωμένη εκροή κατά 40% και συνεπώς κέρδος για την ΑΛΦΑ ποσού 4.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα προσαυξήσει (στο σύνολό του) τα αποτελέσματα του έτους στο οποίο προέκυψε.

Αν τηρηθούν τα ανωτέρω, ασφαλώς δεν «κινδυνεύει» να μην αναγνωρισθεί για έκπτωση η δαπάνη που αφορούσε στην αρχική συναλλαγή, με την επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων (άρθρα 22 και 23 ΚΦΕ).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.