Σεμινάρια rss feed

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

20 Φεβρουαρίου 2017

Αποζημίωση από ασφαλιστική σε ταξί

Πως χειριζόμαστε λογιστικά και φορολογικά τις υλικές ζημίες σε ταξί που αποζημιώνονται από ασφαλιστική εταιρεία; (σε απλογραφικά βιβλία).

1.Το έσοδο από την ασφαλιστική πως καταχωρίζεται στα απλογραφικά βιβλία;

2. Σε ποιο κωδικό της δήλωσης ΦΠΑ αναγράφεται;

3. Αφορά τον κύκλο εργασιών για ΦΠΑ;

4. Ο ΦΠΑ των τιμολογίων εξόδου εκπίπτει;

5. Αν όχι, τι γίνεται στη περίπτωση που η ασφαλιστική αποζημιώνει μέρος της ζημιάς;

6. Το υπόλοιπο ποσό εκπίπτει ως έξοδο με ΦΠΑ;

7.Τι γίνεται όταν η ασφαλιστική πληρώσει σε επόμενη χρήση από την χρήση έκδοσης των τιμολογίων;

8. Με βάση τα ΕΛΠ σε ποια κατηγορία αναγράφεται το έσοδο - έξοδο;

 

Απάντηση:

Το ποσό της αποζημίωσης που εισπράττει μία οντότητα από ασφαλιστική εταιρεία, για κάλυψη ζημιάς που προκάλεσε τρίτος σε περιουσιακό της στοιχείο, δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση έσοδο. Ο σκοπός του ποσού αυτού είναι μονοσήμαντος και προορίζεται να περιορίσει, ή στην καλύτερη περίπτωση να μηδενίσει, το έξοδο για την αποκατάσταση της φθοράς. Αν η εισπραχθείσα αποζημίωση δεν καλύπτει το κόστος της φθοράς, σύμφωνα με την αξία με την οποία εμφανίζεται το περιουσιακό στοιχείο στα βιβλία της οντότητας, η διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (άρθρο 25, παρ. 11, Ν 4308/2014, ΕΛΠ. Λογιστικός χειρισμός). Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή υπάρχει ακάλυπτο ποσό ζημιάς, η φορολογική αναγνώρισή του,  θα εξαρτηθεί από την τήρηση των κανόνων των άρθρων 23 και 24 του ΚΦΕ (Ν 4272/2013).  

Τα παραστατικά (τιμολόγια) που αφορούν στην αποκατάσταση της ζημιάς (ακριβή αντίγραφα, αφού τα πρωτότυπα θα κατατεθούν στην ασφαλιστική εταιρεία) θα καταχωριστούν ως έξοδα κανονικά στα βιβλία. Υπό την έννοια αυτή, το ποσό της αποζημίωσης δεν θα εμφανιστεί στο σκέλος των εσόδων στα απλογραφικά βιβλία, αλλά αφαιρετικά στο σκέλος των εξόδων, με σκοπό τον συμψηφισμό του αρχικού εξόδου. Σε κάθε περίπτωση, τα σχετικά παραστατικά και το «ιστορικό» του συμβάντος, θα πρέπει να τηρηθούν σε αρχείο για την ταυτοποίηση των συναλλαγών και τυχόν ελεγκτικές επαληθεύσεις που ενδέχεται να γίνουν και για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.

Ως προς τον ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 4 του Ν 2859/2000 (Κ. ΦΠΑ): «Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες: α)…..β)…..γ)…..δ)…..ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι 9 θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά».

Ωστόσο, η διάταξη αυτή (η περίπτωση ε, δηλαδή) δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο, όπως είναι το ΤΑΞΙ. Συνεπώς, η δαπάνη είναι με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, με τον οποίο επιβαρύνθηκε, από τον ΦΠΑ των εκροών (ΦΠΑ εκροών μείον, ΦΠΑ εισροών). Υπό την έννοια αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα συμπεριλάβει ΦΠΑ στο ποσό της αποζημίωσης (θα καταβάλει το καθαρό ποσό του τιμολογίου.

Τα ποσά των αποζημιώσεων δεν αναγράφονται στην δήλωση ΦΠΑ, ούτε φυσικά αφορούν τον κύκλο εργασιών για τις ανάγκες διακανονισμού του ΦΠΑ. Δεν διενεργείται διακανονισμός στις αποζημιώσεις (Πολ. 1221/2000).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.