ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜηνιαίο Περιοδικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μηνιαίο Περιοδικό
Ετήσια συνδρομή: 105€

Έντυπο και ψηφιακό

Δικαίωμα 1 ερώτησης το μήνα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

3 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 95€

ή 2 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 75€

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτημάτων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συνδρομητών του.

Οι συνδρομητές από 7.9.2017 μπορούν να τηλεφωνούν κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00μμ -14.00μμ, στο 210 3678812, προκειμένουν να λάβουν απευθείας απάντηση από την επιστημονική ομάδα σε ερωτήματα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Η δυνατότητα της αποστολής ερωτημάτων μέσω της αντίστοιχης φόρμας παραμένει.

Σεμινάρια rss feed

GDPR CASE STUDIES

GDPR CASE STUDIES

23 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Ανάργυρος Χρυσάνθου Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων)
OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
Γ. Ευσταθόπουλος Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

28 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
Π. Ρεντούλης Δικηγόρος, ΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

Πέμπτη & Σάββατο 8 Μαρτίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 12 Μαρτίου 2018
Ε. Κουράκης LL.M.(Cambridge), Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018
Π. Ραπανάκης Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής Σεμιναρίων
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη 26 Μαρτίου 2018
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

8 Σεπτεμβρίου 2016

Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρία για κάλυψη ζημίων

Εξακολουθούν να είναι σε ισχύ με το Ν. 4172/2013 οι 1008989/121/Α0012/6.2.1995 και 1092921/1790/ Α0012/23.10.2000 διαταγές, σύμφωνα με τις οποίες, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται για κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, κατά πάγια διοικητική και δικαστική νομολογία, δεν αποτελούν εισόδημα ή έχουν καταργηθεί μετά την 1-1-2014;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την παρ. 25. του άρθρου 72 του «νέου» ΚΦΕ (Ν 4172/2013), από την έναρξη ισχύος του, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. 

Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 21, του ΚΦΕ καθορίζουν την έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα ως το θετικό ποσό που προκύπτει αν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αφαιρεθούν οι επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Επιπλέον, οι ως άνω διατάξεις ορίζουν ότι στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης.

Ωστόσο, για σκοπούς φορολογίας, ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Κατά την γνώμη μας, οι αποζημιώσεις που περιγράφονται στο ερώτημα δεν συνιστούν επιχειρηματική συναλλαγή.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, κατ’ αρχάς, οι παραπάνω αποζημιώσεις λόγω ατυχήματος, που καταβάλλονται σε επιχείρηση όχι στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, αλλά ως αντιστάθμισμα επελθούσας ζημιάς, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του εσόδου και ως εκ τούτου δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα. Απεναντίας, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται προς τους εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (παρ. 3, του άρθρου 12, του ΚΦΕ) θεωρούνται ρητά από τις οικείες διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα από μισθωτή εργασία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πολλές από τις αποζημιώσεις αυτές απαλλάσσονται της φορολογίας (περ. α και β, παρ. 1, άρθρο 14) ή φορολογούνται αυτοτελώς (παρ. 3, του άρθρου 15). 

Η άποψή μας είναι (με δεδομένο ότι δεν ξεκαθαρίζεται το θέμα στις μέχρι σήμερα εκδοθείσες εγκυκλίους), ότι το πλαίσιο των παλαιότερων αποφάσεων που αναφέρετε στο ερώτημά σας, καθώς και της επίσης σχετικής, για το ίδιο θέμα, απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου 1093948/1782/Α0012/7.11.2008, συνάδει και με όσα σχετικά ορίζονται στον «νέο» ΚΦΕ (Ν. 4172/2013). Επομένως, παρόλο που από τις οικείες διατάξεις του άρθρου 21, δεν προκύπτει άμεσα η απαλλαγή των αποζημιώσεων από το φόρο εισοδήματος, θεωρούμε ότι τα εν λόγω ποσά που καταβάλλονται προς αποκατάσταση ζημιών δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά μειώνουν τα έξοδα αποκατάστασης της ζημίας (σε πάγιο εξοπλισμό και σωματικές βλάβες προσώπων) που υπέστη η επιχείρηση ως συνέπεια του ατυχήματος.

Σημειώνεται ότι διαφορετική είναι η περίπτωση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για την αποκατάσταση διαφυγόντος κέρδους της επιχείρησης. Την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να έχουν και τυχόν ποσά αποζημιώσεων κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ύψος των εξόδων προς αποκατάσταση ζημιών της επιχείρησης (αν υπάρξει τέτοια περίπτωση).

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.