Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

13 Ιουνίου 2016

Αμοιβή νόμιμου εκπροσώπου υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας

Ποια είναι η σωστή φορολογική και ασφαλιστική διαδικασία για αμοιβή που θα καταβληθεί σε νόμιμο εκπρόσωπο υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, για τις υπηρεσίες που παρέχει ως νόμιμος εκπρόσωπος. Θα ασφαλιστεί στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ;  Η αμοιβή θα θεωρηθεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες;

Απάντηση:

Αν υποθέσουμε ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή (στη χώρα μας) και ενδεχομένως, στην αλλοδαπή, ήτοι για το παγκόσμιο εισόδημά του, το οποίο αποκτά μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Αν ο ως άνω φορολογούμενος, δεν έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα (δηλαδή για τις αμοιβές) και αποκτά επίσης μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος (άρθρο 3, ΚΦΕ). Συνεπώς, το εισόδημα που αποκτά το φυσικό πρόσωπο του ερωτήματος από την λήψη αμοιβών, απασχολούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην χώρα μας, φορολογείται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Περαιτέρω, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον έχει στην χώρα μας την μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων (προσωπικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς, άρθρο 4 του ΚΦΕ). Ακολούθως, εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή (Ελλάδα), εκτός των άλλων,  είναι το εισόδημα από μισθωτή εργασία, καθώς και το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες που παρέχονται στην χώρα μας, μέσω μόνιμης εγκατάστασης (άρθρο 5, ΚΦΕ).

Οι αμοιβές που θα καταβάλλονται στον νόμιμο εκπρόσωπο από το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας είναι εισόδημα από μισθωτή εργασία (άρθρο 12, ΚΦΕ). Το φυσικό πρόσωπο, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, κατά πάσα πιθανότητα, υποθέτουμε ότι δεν θα ασφαλίζεται στην χώρα μας, αλλά θα καλύπτεται ασφαλιστικά από φορέα της αλλοδαπής. Ακολούθως, η αμοιβή του (αν καταβάλλεται σε μηνιαία βάση) θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, αφού έτσι ή αλλιώς, οι τυχόν καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στην χώρα μας (αν καταβάλλονταν), δεν θα επηρέαζαν αυτή την διαδικασία (Πολ. 1072/2015). 

Η περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω (άρθρο 5), δηλαδή να παρέχει υπηρεσίες διοίκησης κ.λπ., μέσω δικής του μόνιμης εγκατάστασης, συνεπάγεται την έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από πλευράς του, την ασφάλισή του στον ΟΑΕΕ (ή την νόμιμη απαλλαγή του) και την έκδοση παραστατικού (τιμολογίου) για τις αμοιβές του. Αυτό θα είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με υποχρέωση τήρησης τουλάχιστον βιβλίου εσόδων – εξόδων και υπαγωγής του στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) για τις λοιπές διαδικασίες.

Ως προς την επιλογή της διαδικασίας πρόσληψης του ως άνω φυσικού προσώπου, μέσω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, με τήρηση των υποχρεώσεων του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, αυτή προϋποθέτει την εγγραφή του ως ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την χορήγηση αριθμού μητρώου (ΑΜΑ) και χορήγηση ΑΜΚΑ.

Τέλος, αναφέρουμε και την περίπτωση να λαμβάνονται αμοιβές από την διάθεση των κερδών, οπότε αυτό διαφέρει παντελώς από τα προηγούμενα, δεδομένου ότι πρόκειται για εισόδημα από κεφάλαιο, η φορολόγηση του οποίου θα κριθεί αναλόγως με τον τόπο καταβολής του που μάλλον, θα είναι η έδρα της αλλοδαπής εταιρείας.  

    

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.