Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

28 Ιουνίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη & Πέμπτη 4 Ιουλίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
TO ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4541/2018

TO ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4541/2018

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΤΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ LINKED IN
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

30 Μαϊου 2016

Λειτουργία ετερόρρυθμης εταιρείας μετά από τον θάνατο του ομόρρυθμου εταίρου

Τον Ιούνιο του 2015 απεβίωσε μοναδικός ομόρρυθμος εταίρος που συμμετείχε σε ετερόρρυθμη μεταποιητική εταιρεία. Στο καταστατικό αναφέρεται ρητά πως η εταιρεία θα συνεχίσει την λειτουργία της. Δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια στο μητρώο της εφορίας ή στο ΓΕΜΗ. Οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει αποποίηση. Δεδομένου πως η εταιρεία συνεχίζει την λειτουργία της και σήμερα και υποβάλλει όλες τις υποχρεώσεις της (φορολογικές & ασφαλιστικές). Τι θα μπορούσε να κάνει η εταιρεία για την νομική και την φορολογική διασφάλιση της, αλλά και αυτήν, του ετερόρρυθμου εταίρου που έχει μείνει στην εταιρεία;
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281, του Ν 4072/2012, σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε δύο μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 259 (σ.σ. του ως άνω νόμου).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Πολ. 1084/2014, τη λύση προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.) - και εφόσον οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά - ακολουθεί η εκκαθάριση. Ειδικότερα δε στη περίπτωση που προσωπική εταιρεία δε δημοσιεύσει τροποποίηση καταστατικού, για την είσοδο νέου εταίρου εντός διμήνου από την ημερομηνία που υφίσταται ως μονοπρόσωπη (άρθρο 267) ή από την ημερομηνία εξόδου του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου Ε.Ε. (άρθρο 281), αντίστοιχα, κι εφόσον οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, η εταιρεία λύεται και ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Με βάση τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν προέβη, εντός διμήνου από το θάνατο του ομόρρυθμου εταίρου σε τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου είτε να εισέλθει νέο ομόρρυθμο μέλος στην εταιρεία ή κάποιο από τα ετερόρρυθμα μέλη να καταστεί ομόρρυθμο, έχει ήδη τεθεί σε λύση και εκκαθάριση.

Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε καθεστώς εκκαθάρισης ξεκινά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της δίμηνης προθεσμίας από το χρόνο που το Ομόρρυθμο Μέλος απεβίωσε (Πολ. 1084/2014), ήτοι, τον Αύγουστο του 2015. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Έγγραφο υπ. αριθμ. 53106/15.5.2015, του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ,  η αναβίωση προσωπικής εταιρείας στην περίπτωση αυτή, κρίνεται αμφίβολη.

Συνεπώς, η υπάρχουσα εταιρεία δε νομιμοποιείται να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εν τούτοις, εφόσον τα υπάρχοντα μέλη της εταιρείας και οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου προτίθενται να συνεχίσουν τη συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα, μπορούν να συστήσουν νέο νομικό πρόσωπο στο οποίο η υπάρχουσα εταιρεία να μεταβιβάσει το σύνολο των λειτουργιών της.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.