ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜηνιαίο Περιοδικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μηνιαίο Περιοδικό
Ετήσια συνδρομή: 105€

Έντυπο και ψηφιακό

Δικαίωμα 1 ερώτησης το μήνα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

3 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 95€

ή 2 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 75€

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτημάτων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συνδρομητών του.

Οι συνδρομητές από 7.9.2017 μπορούν να τηλεφωνούν κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00μμ -14.00μμ, στο 210 3678812, προκειμένουν να λάβουν απευθείας απάντηση από την επιστημονική ομάδα σε ερωτήματα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Η δυνατότητα της αποστολής ερωτημάτων μέσω της αντίστοιχης φόρμας παραμένει.

Σεμινάρια rss feed

CORPORATE FINANCE & LAW, 29 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2017

CORPORATE FINANCE & LAW, 29 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2017

Δευτέρα & Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017
Σπ. Ανδρίτσος Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ , Σ. Κυρίτσης Senior Manager, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Crowe SOL, Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance), Α. Μίρκος Δικηγόρος, ΔΝ, συνεργάτης Δικ. εταιρείας «Μπερνίτσας» , Π. Σταϊκούρας Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών , Β. Τουντόπουλος Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Δικηγόρος , Γ. Ψαρουδάκης Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW STATEMENTS)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW STATEMENTS)

2 Δεκεμβρίου 2017
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην OLYMPIA AUDITORS AE
ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

21 Δεκεμβρίου 2017
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Συνεργάτης ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ Πα.Πει., Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΤΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ LINKED IN
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Μαϊου 2016

Λογιστική και φορολογική τακτοποίηση εσόδου πωλήσεως πακέτου ταξιδιωτικού γραφείου (πρακτορείου) με ΕΓΛΣ και ΕΛΠ

Παρακαλώ καθοδηγήσατε με σχετικώς με το αν έχει υποχρέωση ένα ταξιδιωτικό γραφείο (πρακτορείο) τουρισμού να διενεργεί στο τέλος εκάστης χρήσεως τακτοποίηση εσόδων από πώληση πακέτου ταξιδίου που αφορά κάποιες ημέρες της τρέχουσας χρήσεως και κάποιες της επομένης καθώς και για τις αναγκαίες λογιστικές εγγραφές συμφώνως με το Ε.Γ.Λ.Σ. αλλά και τα Ε.Λ.Π. και τις σχετικές καταχωρήσεις στον Πίνακα Διαφορών Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η υποχρέωση για την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου ισχύει κατ’ αρχήν όσον αφορά τις δαπάνες τόσο από τις κείμενες διατάξεις του ΚΦΕ όσο και των ΕΛΠ. Όσον αφορά τα έσοδα παρόλο που τα ΕΛΠ υιοθετούν την αρχή του δεδουλευμένου, κατά τον ΚΦΕ χρόνος κτήσης του εισοδήματος είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η υπηρεσία ή ο χρόνος κατά τον οποίο έγινε απαιτητό μέρος του τιμήματος. Συνδέεται δηλαδή ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος με το χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε το σχετικό παραστατικό.

Παρόλο που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια θέση επί του θέματος από τις αρμόδιες αρχές, θεωρούμε ότι ανεξάρτητα από το χρόνο τακτοποίησης και απόδοσης του ΦΠΑ ο οποίος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας του πακέτου, τα επιμέρους στοιχεία εσόδων ή δαπανών που το συνθέτουν, θα πρέπει να καταχωρίζονται στα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΕΛΠ και στον ΚΦΕ δεδομένου ότι δεν προβλέπεται οποιουδήποτε είδους εξαίρεση για τη συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία δαπανών θα πρέπει να καταχωρίζονται κατά την ημερομηνία έκδοσής τους ή εφόσον το παραστατικό δαπάνης περιλαμβάνει και  δεδουλευμένο ποσό της κλειόμενης χρήσης να γίνεται ο σχετικός επιμερισμός. Στην περίπτωση αυτή δεν θα προκύπτουν διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης, καθόσον στο θέμα αυτό υπάρχει ταύτιση των λογιστικών και φορολογικών ρυθμίσεων. Για έσοδα που προκύπτουν και επιμερίζονται στις δύο χρήσεις, ο διαχωρισμός αφορά μόνο τα ΕΛΠ και για αυτό το λόγο θα προκύπτει διαφορά λογιστικής φορολογικής βάσης, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι τα λογιστικά έσοδα θα είναι μεγαλύτερα των φορολογικών.

Για την χρονική τακτοποίηση των λογαριασμών, στο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ υιοθετούνται οι λογαριασμοί:

Προπληρωμένα έξοδα (προτεινόμενος κωδικός: 37.01)

Δουλευμένα έσοδα περιόδου (προτεινόμενος κωδικός: 37.02)

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (προτεινόμενος κωδικός: 56.01)

Έσοδα επομένων χρήσεων (προτεινόμενος κωδικός: 56.02)

Έτσι στην περίπτωση που μέρος του εσόδου στο πλαίσιο πακέτου καθίσταται δεδουλευμένο πριν το χρόνο που ο ΦΠΑ του πακέτου καθίσταται απαιτητός και κατά την προηγούμενη χρήση, μπορεί η επιχείρηση να αναγνωρίσει στις λογιστικές της καταστάσεις το μέρος αυτό του εσόδου κάνοντας χρήση του μεταβατικού λογαριασμού «δουλευμένα έσοδα περιόδου» (σε πίστωση του λογαριασμού εσόδου). Στην επόμενη χρήση και με την τακτοποίηση του πακέτου, θα κλείσει ο σχετικός μεταβατικός λογαριασμός.

Στην περίπτωση αυτή στις 31/12/2015 τα ποσά των κινήσεων του λογαριασμού «δουλευμένα έσοδα περιόδου» και του σχετικού λογαριασμού εσόδου, θα αποτελούν προσωρινή διαφορά λογιστικής – φορολογικής βάσης και στους δύο λογαριασμούς, η οποία διαφορά θα αντιστραφεί κατά το κλείσιμο της χρήσης 2016.      

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.