Σεμινάρια rss feed

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018

Πέμπτη 3 Μαϊου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Δευτέρα & Τρίτη 7 Μαϊου 2018
Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

Παρασκευή 11 Μαϊου 2018
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δευτέρα 14 Μαϊου 2018
Π. Ραπανάκης Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος,
Συγγραφέας - Εισηγητής Σεμιναρίων
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη & Παρασκευή 16 Μαϊου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Πέμπτη 24 Μαϊου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Μαϊου 2016

Λογιστική και φορολογική τακτοποίηση εσόδου πωλήσεως πακέτου ταξιδιωτικού γραφείου (πρακτορείου) με ΕΓΛΣ και ΕΛΠ

Παρακαλώ καθοδηγήσατε με σχετικώς με το αν έχει υποχρέωση ένα ταξιδιωτικό γραφείο (πρακτορείο) τουρισμού να διενεργεί στο τέλος εκάστης χρήσεως τακτοποίηση εσόδων από πώληση πακέτου ταξιδίου που αφορά κάποιες ημέρες της τρέχουσας χρήσεως και κάποιες της επομένης καθώς και για τις αναγκαίες λογιστικές εγγραφές συμφώνως με το Ε.Γ.Λ.Σ. αλλά και τα Ε.Λ.Π. και τις σχετικές καταχωρήσεις στον Πίνακα Διαφορών Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η υποχρέωση για την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου ισχύει κατ’ αρχήν όσον αφορά τις δαπάνες τόσο από τις κείμενες διατάξεις του ΚΦΕ όσο και των ΕΛΠ. Όσον αφορά τα έσοδα παρόλο που τα ΕΛΠ υιοθετούν την αρχή του δεδουλευμένου, κατά τον ΚΦΕ χρόνος κτήσης του εισοδήματος είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η υπηρεσία ή ο χρόνος κατά τον οποίο έγινε απαιτητό μέρος του τιμήματος. Συνδέεται δηλαδή ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος με το χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε το σχετικό παραστατικό.

Παρόλο που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια θέση επί του θέματος από τις αρμόδιες αρχές, θεωρούμε ότι ανεξάρτητα από το χρόνο τακτοποίησης και απόδοσης του ΦΠΑ ο οποίος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας του πακέτου, τα επιμέρους στοιχεία εσόδων ή δαπανών που το συνθέτουν, θα πρέπει να καταχωρίζονται στα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΕΛΠ και στον ΚΦΕ δεδομένου ότι δεν προβλέπεται οποιουδήποτε είδους εξαίρεση για τη συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία δαπανών θα πρέπει να καταχωρίζονται κατά την ημερομηνία έκδοσής τους ή εφόσον το παραστατικό δαπάνης περιλαμβάνει και  δεδουλευμένο ποσό της κλειόμενης χρήσης να γίνεται ο σχετικός επιμερισμός. Στην περίπτωση αυτή δεν θα προκύπτουν διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης, καθόσον στο θέμα αυτό υπάρχει ταύτιση των λογιστικών και φορολογικών ρυθμίσεων. Για έσοδα που προκύπτουν και επιμερίζονται στις δύο χρήσεις, ο διαχωρισμός αφορά μόνο τα ΕΛΠ και για αυτό το λόγο θα προκύπτει διαφορά λογιστικής φορολογικής βάσης, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι τα λογιστικά έσοδα θα είναι μεγαλύτερα των φορολογικών.

Για την χρονική τακτοποίηση των λογαριασμών, στο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ υιοθετούνται οι λογαριασμοί:

Προπληρωμένα έξοδα (προτεινόμενος κωδικός: 37.01)

Δουλευμένα έσοδα περιόδου (προτεινόμενος κωδικός: 37.02)

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (προτεινόμενος κωδικός: 56.01)

Έσοδα επομένων χρήσεων (προτεινόμενος κωδικός: 56.02)

Έτσι στην περίπτωση που μέρος του εσόδου στο πλαίσιο πακέτου καθίσταται δεδουλευμένο πριν το χρόνο που ο ΦΠΑ του πακέτου καθίσταται απαιτητός και κατά την προηγούμενη χρήση, μπορεί η επιχείρηση να αναγνωρίσει στις λογιστικές της καταστάσεις το μέρος αυτό του εσόδου κάνοντας χρήση του μεταβατικού λογαριασμού «δουλευμένα έσοδα περιόδου» (σε πίστωση του λογαριασμού εσόδου). Στην επόμενη χρήση και με την τακτοποίηση του πακέτου, θα κλείσει ο σχετικός μεταβατικός λογαριασμός.

Στην περίπτωση αυτή στις 31/12/2015 τα ποσά των κινήσεων του λογαριασμού «δουλευμένα έσοδα περιόδου» και του σχετικού λογαριασμού εσόδου, θα αποτελούν προσωρινή διαφορά λογιστικής – φορολογικής βάσης και στους δύο λογαριασμούς, η οποία διαφορά θα αντιστραφεί κατά το κλείσιμο της χρήσης 2016.      

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.