Σεμινάρια rss feed

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

Τρίτη 7 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τρίτη & Τετάρτη 7 Μαϊου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 9 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πέμπτη & Παρασκευή 9 Μαϊου 2019
Δ. Φινοκαλιώτης Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΥπΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ)

Σάββατο 11 Μαϊου 2019
Ν. Πίτσος Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος ΔΣ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 13 Μαϊου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019)

Τετάρτη 15 & Παρασκευή 17 Μαΐου 15 Μαϊου 2019
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Δευτέρα 20 Μαϊου 2019
Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

29 Δεκεμβρίου 2015

Eπιστροφή εισφορών ΙΚΑ

Σε Κ/Ξ για την κατασκευή Δημόσιου Έργου το ΙΚΑ Αγρινίου μείωσε το ΠΕΔ από 13,08% σε 11,70%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοπραξία έχει καταβάλει όλες τις εισφορές με 13,08% θα μπορούσε να αιτηθεί (και με βάση ποια νομοθεσία) επιστροφή εισφορών κατά την εκκαθάριση λόγω μείωσης του ΠΕΔ;

Επιπρόσθετα η Κ/Ξ κατέβαλε για τον 1ο λογαριασμό: α) 3.179,64 € με Π.Ε.Ε. με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού εισφορών του έργου λόγω του ότι δεν είχε καλύψει το αντίστοιχο ποσό των εισφορών και β) 953,90 € Π.Ε.Π.Ε.Ε. 30% με την αιτιολογία ότι δεν υποβλήθηκαν όλοι οι κωδικοί εργασιών που πιστοποιούνται στον 1ο λογαριασμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα 904 – 913) ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγμα που έλαβε χωρίς αιτία, κατόπιν αγωγής από την πλευρά του δότη. Ωστόσο, η επίδοση αγωγής, δεν είναι αναγκαία σε περίπτωση απαίτησης του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, εφόσον ο λήπτης γνώριζε ή ενημερώθηκε για την ανυπαρξία του χρέους (άρθρο 911).

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 27, του ΑΝ 1846/1951 (Περί κοινωνικών ασφαλίσεων), προκύπτει ότι οι εισφορές που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως, επιστρέφονται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι οδηγίες της περ. ζ, παρ. 3, απόφαση υπ. αριθμ. Φ.11321/19423/1405/23.12.2014 (σχετ. Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 10/Ε41/40/27.2.2015) αναφορικά με τη διαδικασία υπολογισμού των εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων. Ωστόσο, σε περίπτωση που η απόκλιση μεταξύ εργατικών εισφορών που καταβλήθηκαν βάσει ΑΠΔ και εκείνων που υπολογίζονται βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης, ήτοι «ΠΕΔ», υπερβαίνει το 10%, για την επιστροφή των πρόσθετων εισφορών που αποδόθηκαν, θα πρέπει να διενεργείται επανέλεγχος από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σκοπό την ανεύρεση στοιχείων που να τεκμηριώνουν την ανακρίβεια των υποβαλλόμενων ΑΠΔ.

Περαιτέρω, όσον αφορά την παραγραφή της αξίωσης του εργοδότη προς επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σχετική είναι η απόφαση του ΔΕφΑθ 1887/2012. Με βάση την ανωτέρω απόφαση,  έχουν εφαρμογή οι περί παραγραφής ειδικές διατάξεις του άρθρου 40, παρ. 6, του ΑΝ 1846/1951, σύμφωνα με τις οποίες οι εν γένει απαιτήσεις κατά του ΙΚΑ υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή και όχι στην τριετή παραγραφή που προβλέπεται από το άρθρο 90 παρ. 2 του Ν 2362/1995. Και αυτό γιατί το εν λόγω νομοθέτημα ρυθμίζει την παραγραφή των χρηματικών αξιώσεων του Δημοσίου μόνο και δεν προβλέπει την εφαρμογή του και προκειμένου περί αξιώσεων κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. και τεύχος περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ιούλιος 2013 σελ. 678).

Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά τον έλεγχο των εισφορών που πραγματοποίησε με την εκκαθάριση του έργου, έλαβε ως τελικό ποσοστό εργατικής δαπάνης (ΠΕΔ) το 11,70% αντί του 13,08%. Επειδή η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών ανέρχεται σε 15,37% υψηλότερη του 10% (βλ. ανωτέρω), η ενδιαφερόμενη κοινοπραξία μπορεί με αίτησή της να ζητήσει την επιστροφή της διαφοράς των εισφορών.

Ωστόσο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει διενεργώντας επανέλεγχο των ήδη υποβαλλόμενων ΑΠΔ να διαπιστώσει τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος εργασίας (λ.χ. στις αμοιβές των εργατών, τις εργατοώρες κ.λπ.) σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα.

Για δε τις πράξεις επιβολής εισφορών που καταλογίστηκαν στην κοινοπραξία μπορεί να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία της υποβολής ένστασης από αυτήν, κατά τα γνωστά. Διαφορετικά μπορεί η κοινοπραξία να αιτηθεί τον συμψηφισμό τους με τυχόν επιστροφή εισφορών μελλοντικά.

Πάντως  και στην περίπτωση αυτή, η αίτηση συμψηφισμού συνοδεύεται από την διαδικασία της ένστασης.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.