Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΤΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ LINKED IN
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Σεπτεμβρίου 2015

Φόρος υπεραξίας από τη μεταβίβαση φορτηγού ΙΧ

Προσωπική εμπορική εταιρεία έκανε διακοπή στις 30/06/2015. Πριν την ημερομηνία διακοπής μεταβίβασε τρία φορτηγά ΙΧ σε άλλη επιχείρηση.O φόρος υπεραξίας που πλήρωσε στην ΔΟΥ Χίου για την μεταβίβαση των φορτηγών καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης; ή στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος ΝΠ. στον κωδικό 008, ώστε να αφαιρεθεί από τους φόρους (συμψηφισμός) που θα καταβάλλει η επιχείρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4172/2013, από 1.1.2014, τα εισοδήματα που αποκτούν τα ΝΠ θεωρούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους (παρ. 2, άρθρο 47). Στην περίπτωση δε μιας προσωπικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία το ανωτέρω συνολικό εισόδημα θα φορολογηθεί με συντελεστή 26% μέχρι το ύψος των 50.000 ευρώ, ενώ τυχόν επιπλέον ποσό θα φορολογηθεί με συντελεστή 33% (παρ. 1, άρθρο 58). Περαιτέρω, όταν λαμβάνουν χώρα μεταβιβάσεις ιδιωτικών ΙΧ επιβατικών ή φορτηγών αυτοκινήτων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5, του ΝΔ 1142/1972, (κατά τον μέτρο που τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18, του Ν 2459/1997 καθώς και από την παρ. 10, του άρθρου 5, του Ν 3842/2010) για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας, εφόσον η επιχείρηση τηρεί τα βιβλία της με την απλογραφική μέθοδο.

Οι ως άνω διατάξεις αν και με τον προηγούμενο φορολογικό νόμο (Ν 2238/1994) καθόριζαν τον αυτοτελή τρόπο φορολόγησης των συγκεκριμένων συναλλαγών, με την εφαρμογή του Ν 4172/2013, αποσκοπούν πλέον στον υπολογισμό ενός ποσού φόρου μεταβίβασης που έχει τον χαρακτήρα της παρακράτησης και όχι της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από την απόκτηση του συγκεκριμένου τύπου εισοδήματος.

Συνεπώς, ο εν λόγω φόρος που καταβλήθηκε για την μεταβίβαση των οχημάτων στην αρμόδια ΔΟΥ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του φόρου που γίνεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της υπόψη εταιρείας.

Κατά την άποψή μας, ο σχετικός φόρος υπεραξίας θα συμπληρωθεί στον κωδικό 009 – «Φόρος που παρακρατήθηκε» του εντύπου Ν, μιας και ο κωδ. 008 – «Φόρος που προκαταβλήθηκε» συμπληρώνεται αυτόματα την ΓΓΠΣ και ο χρήστης της εφαρμογής δεν έχει το δικαίωμα παρέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου υπεραξίας, αλλά τυχόν θετικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την μεταβίβαση, θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, ενώ, κατά την ίδια έννοια, τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα, θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα νομικά πρόσωπα που διαλύονται δίχως να προβλέπεται στο καταστατικό τους ή το νόμο, η διαδικασία της εκκαθάρισης, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΦΕ μέσα σε ένα μήνα από τη διάλυσή τους και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (παρ. 2, του άρθρου 68, του Ν 4172/2013).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.