ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜηνιαίο Περιοδικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μηνιαίο Περιοδικό
Ετήσια συνδρομή: 105€

Έντυπο και ψηφιακό

Δικαίωμα 1 ερώτησης το μήνα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

3 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 95€

ή 2 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 75€

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτημάτων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συνδρομητών του.

Οι συνδρομητές από 7.9.2017 μπορούν να τηλεφωνούν κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00μμ -14.00μμ, στο 210 3678812, προκειμένουν να λάβουν απευθείας απάντηση από την επιστημονική ομάδα σε ερωτήματα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Η δυνατότητα της αποστολής ερωτημάτων μέσω της αντίστοιχης φόρμας παραμένει.

Σεμινάρια rss feed

CORPORATE FINANCE & LAW, 29 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2017

CORPORATE FINANCE & LAW, 29 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2017

Δευτέρα & Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017
Σπ. Ανδρίτσος Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ , Σ. Κυρίτσης Senior Manager, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Crowe SOL, Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance), Α. Μίρκος Δικηγόρος, ΔΝ, συνεργάτης Δικ. εταιρείας «Μπερνίτσας» , Π. Σταϊκούρας Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών , Β. Τουντόπουλος Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Δικηγόρος , Γ. Ψαρουδάκης Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW STATEMENTS)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW STATEMENTS)

2 Δεκεμβρίου 2017
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην OLYMPIA AUDITORS AE
ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

21 Δεκεμβρίου 2017
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Συνεργάτης ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ Πα.Πει., Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΤΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ LINKED IN
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

6 Απριλίου 2015

Σύγκληση ΓΣ σε μεταγενέστερο χρόνο για την εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου

Σε ΑΕ δεν έχει συγκληθεί ΓΣ για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις ετών 2012 και 2013. Μπορεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015 να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ για να εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012- 31/12/2012 να απαλλαχθούν από κάθε ευθύνη τα μέλη του ΔΣ και οι ελεγκτές και να ορισθεί ως πρόσθετο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης η εκλογή νέου ΔΣ διότι η θητεία του παρόντος λήγει τον Ιούνιο 2015;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 (πρόσκληση Γ.Σ.) του ΚΝ 2190/1920, περί ΑΕ, αν και δεν ορίζονται ρητώς τα πρόσωπα που έχουν την αρμοδιότητα για την σύγκληση της Γ.Σ., γίνεται δεκτό, τόσο από την πρακτική, όσο και από την σχετική νομολογία, ότι η ως άνω αρμοδιότητα επιμερίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ

Στο άρθρο 26, του ΚΝ 2190/1920, προβλέπεται η διαδικασία πρόσκλησης των μετόχων της ΑΕ σε γενική συνέλευση προκειμένου να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έκλεισε.

Σε ότι αφορά την υποχρέωση της σύγκλησης ΓΣ της ΑΕ, σε σχετικό άρθρο του Ν. Βερβεσού που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2005[1], του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, το οποίο ως διαχρονικό εξακολουθεί να ισχύει, αναφέρεται:

Αν και στο νόμο (άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920) δεν ορίζονται ρητά τα πρόσωπα που είναι αρμόδια προς σύγκληση της γενικής συνέλευσης, επικρατεί ομοφωνία ότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Τούτο προκύπτει τόσο από τη συστηματική ερμηνεία πολλών διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, ιδίως από εκείνες τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 2 και 39 που παρέχουν στο ΔΣ το δικαίωμα να συγκαλέσει τη ΓΣ μετά από αίτηση του ελεγκτή και των μετόχων μειοψηφίας (1/20), όσο και από μία σειρά άλλων διατάξεων που αφορούν ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες παραχωρούν την αρμοδιότητα σύγκλησης της συνέλευσης ή των μελών της ένωσης ή του νομικού προσώπου στα διαχειριστικά όργανα αυτής.

Την υποχρέωση της σύγκλησης, λοιπόν, έχει το ΔΣ, το οποίο συνεδριάζει και αποφασίζει ως συλλογικό όργανο. Στην περίπτωση που η υποχρέωση αυτή δεν εκπληρωθεί εγκαίρως και η υποβολή των αποφάσεων της ΓΣ για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα, πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμα (λχ. εντός του 2015), επιβάλλεται το προβλεπόμενο, κατά το άρθρο 63δ, του ΚΝ 2190/1920, πρόστιμο. Το εν λόγω πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ εισπράττεται από την εποπτεύουσα αρχή, ήτοι υπηρεσία ΓΕΜΗ του αρμόδιου επιμελητηρίου. Ανάλογες κυρώσεις καθορίζονται και στο άρθρο 17, του Ν 3419/2005, σε περιπτώσεις μη υποβολής αιτήσεων μεταβολής ή διαγραφής, της εταιρείας στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Τέλος, πέραν των αποφάσεων της ΓΣ, οι διατάξεις του Ν 2190/1920, απαιτούν και την υποβολή λοιπών στοιχείων προς την υπηρεσία ΓΕΜΗ, όπως: των οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ, πρόσκληση ΓΣ κ.λπ. (άρθρα 7α και 7β, του εν λόγω νόμου).


[1] Η ερμηνευτική προσέγγιση του συγγραφέα έχει εφαρμογή και σήμερα καθώς οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν τροποποιηθεί επί της ουσίας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.