Σεμινάρια rss feed

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

25 Ιανουαρίου 2017
Ι. Κίτσος Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

1 Φεβρουαρίου 2017
Ορ. Βλησμάς Δρ Λογιστικής, Ε.ΔΙ.Π. Λογιστικής,
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) ΚΑΙ ΆΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 6 & 7 Φεβρουαρίου 2017

ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) ΚΑΙ ΆΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 6 & 7 Φεβρουαρίου 2017

Δευτέρα & Τρίτη
Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν, Δ. Φινοκαλιώτης Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΥπΔΝ
EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, 17 & 18 Φεβρουαρίου 2017

EΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, 17 & 18 Φεβρουαρίου 2017

17 Φεβρουαρίου 2017
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, OLYMPIA AUDITORS AE, Eισηγητής σεμιναρίων
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΧΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν 4172/2013, 21 & 22 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΧΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν 4172/2013, 21 & 22 Φεβρουαρίου 2016

Τρίτη & Τετάρτη
Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law,Νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

1 Μαρτίου 2017
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΔΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

6 Απριλίου 2015

Σύγκληση ΓΣ σε μεταγενέστερο χρόνο για την εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου

Σε ΑΕ δεν έχει συγκληθεί ΓΣ για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις ετών 2012 και 2013. Μπορεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015 να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ για να εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012- 31/12/2012 να απαλλαχθούν από κάθε ευθύνη τα μέλη του ΔΣ και οι ελεγκτές και να ορισθεί ως πρόσθετο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης η εκλογή νέου ΔΣ διότι η θητεία του παρόντος λήγει τον Ιούνιο 2015;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 (πρόσκληση Γ.Σ.) του ΚΝ 2190/1920, περί ΑΕ, αν και δεν ορίζονται ρητώς τα πρόσωπα που έχουν την αρμοδιότητα για την σύγκληση της Γ.Σ., γίνεται δεκτό, τόσο από την πρακτική, όσο και από την σχετική νομολογία, ότι η ως άνω αρμοδιότητα επιμερίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ

Στο άρθρο 26, του ΚΝ 2190/1920, προβλέπεται η διαδικασία πρόσκλησης των μετόχων της ΑΕ σε γενική συνέλευση προκειμένου να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έκλεισε.

Σε ότι αφορά την υποχρέωση της σύγκλησης ΓΣ της ΑΕ, σε σχετικό άρθρο του Ν. Βερβεσού που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2005[1], του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, το οποίο ως διαχρονικό εξακολουθεί να ισχύει, αναφέρεται:

Αν και στο νόμο (άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920) δεν ορίζονται ρητά τα πρόσωπα που είναι αρμόδια προς σύγκληση της γενικής συνέλευσης, επικρατεί ομοφωνία ότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Τούτο προκύπτει τόσο από τη συστηματική ερμηνεία πολλών διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, ιδίως από εκείνες τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 2 και 39 που παρέχουν στο ΔΣ το δικαίωμα να συγκαλέσει τη ΓΣ μετά από αίτηση του ελεγκτή και των μετόχων μειοψηφίας (1/20), όσο και από μία σειρά άλλων διατάξεων που αφορούν ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες παραχωρούν την αρμοδιότητα σύγκλησης της συνέλευσης ή των μελών της ένωσης ή του νομικού προσώπου στα διαχειριστικά όργανα αυτής.

Την υποχρέωση της σύγκλησης, λοιπόν, έχει το ΔΣ, το οποίο συνεδριάζει και αποφασίζει ως συλλογικό όργανο. Στην περίπτωση που η υποχρέωση αυτή δεν εκπληρωθεί εγκαίρως και η υποβολή των αποφάσεων της ΓΣ για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα, πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμα (λχ. εντός του 2015), επιβάλλεται το προβλεπόμενο, κατά το άρθρο 63δ, του ΚΝ 2190/1920, πρόστιμο. Το εν λόγω πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ εισπράττεται από την εποπτεύουσα αρχή, ήτοι υπηρεσία ΓΕΜΗ του αρμόδιου επιμελητηρίου. Ανάλογες κυρώσεις καθορίζονται και στο άρθρο 17, του Ν 3419/2005, σε περιπτώσεις μη υποβολής αιτήσεων μεταβολής ή διαγραφής, της εταιρείας στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Τέλος, πέραν των αποφάσεων της ΓΣ, οι διατάξεις του Ν 2190/1920, απαιτούν και την υποβολή λοιπών στοιχείων προς την υπηρεσία ΓΕΜΗ, όπως: των οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ, πρόσκληση ΓΣ κ.λπ. (άρθρα 7α και 7β, του εν λόγω νόμου).


[1] Η ερμηνευτική προσέγγιση του συγγραφέα έχει εφαρμογή και σήμερα καθώς οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν τροποποιηθεί επί της ουσίας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.