ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜηνιαίο Περιοδικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μηνιαίο Περιοδικό
Ετήσια συνδρομή: 105€

Έντυπο και ψηφιακό

Δικαίωμα 1 ερώτησης το μήνα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

3 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 95€

ή 2 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 75€

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτημάτων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συνδρομητών του.

Οι συνδρομητές από 7.9.2017 μπορούν να τηλεφωνούν κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00μμ -14.00μμ, στο 210 3678812, προκειμένουν να λάβουν απευθείας απάντηση από την επιστημονική ομάδα σε ερωτήματα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Η δυνατότητα της αποστολής ερωτημάτων μέσω της αντίστοιχης φόρμας παραμένει.

Σεμινάρια rss feed

GDPR CASE STUDIES

GDPR CASE STUDIES

23 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Ανάργυρος Χρυσάνθου Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων)
OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
Γ. Ευσταθόπουλος Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

28 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
Π. Ρεντούλης Δικηγόρος, ΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

Πέμπτη & Σάββατο 8 Μαρτίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 12 Μαρτίου 2018
Ε. Κουράκης LL.M.(Cambridge), Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018
Π. Ραπανάκης Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής Σεμιναρίων
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη 26 Μαρτίου 2018
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

1 Απριλίου 2015

Λογιστική ιατρικών συλλόγων

Με την Πολ. 1022/2015 οι ιατρικοί σύλλογοι θεωρούνται πολύ μικρές οντότητες. Αυτό σημαίνει: 1) Πρέπει να τηρούν απλογραφικά βιβλία; 2) Πρέπει να εμφανίζουν τα έσοδα από συνδρομές κατά το έτος που αφορούν και όχι συγκεντρωτικά όπως σήμερα (π.χ Ιατρός τον Μάιο του 2015 εξοφλεί συνδρομή έτους 2015, 50ευρώ αλλά και συνδρομές 2013 και 2014 από 40ευρώ. Ποιά ποσά, με βάση την αρχή του δεδουλευμένου θα αναγραφούν στα έσοδα του συλλόγου κατά την υποβολή δήλωσης του 2015; 3) Πρέπει να εκδίδουν τις αποδείξεις συνδρομών μέχρι τέλους του έτους ανεξαρτήτως της είσπραξης τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πράγματι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ, του άρθρου 1, του Ν 4308/2014, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από την Πολ. 1022/2015, οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας που έχουν συσταθεί ως ΝΠΔΔ εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, όπως ορίζεται στις παρ. 11 και 12, του άρθρου 3, οι πολύ μικρές οντότητες των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούνται στην τήρηση των λογιστικών αρχείων με απλογραφικό τρόπο, καθώς και στη σύνταξη της ετήσιας συνοπτικής κατάστασης αποτελεσμάτων (παρ. 8, του άρθρου 16), κατά το υπόδειγμα Β.6. Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις καταλαμβάνουν τα έσοδα και τα έξοδα της οντότητας. Ωστόσο, όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί από τη φορολογική διοίκηση, τα ποσά που λαμβάνονται από τους συλλόγους και τα λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ ως συνδρομές, δεν ενσωματώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία του «εισοδήματος» και επομένως για το σκοπό της φορολογίας δε θεωρούνται έσοδα (Πολ. 1059/2015 & 1044/2015). Εν τούτοις, είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται διακεκριμένα σε χωριστό λογαριασμό του απλογραφικού βιβλίου προκειμένου να διευκολύνεται η συμπλήρωση του εντύπου της φορολογική δήλωσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι προφανές ότι τα ποσά των εισφορών και συνδρομών των μελών των ως άνω οντοτήτων θα καταχωρίζονται στα λογιστικά αρχεία βάσει του χρόνου είσπραξής τους και όχι βάσει της περιόδου που αφορούν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των εσόδων και των εξόδων. Η δε έκδοση της απόδειξης κατά την είσπραξη των εισφορών είναι απαραίτητη για την τήρηση του βιβλίου του ταμείου του συλλόγου και την παρακολούθηση των απαιτήσεων από τα μέλη του. Υπενθυμίζουμε ότι η έννοια του δεδουλευμένου, καταλαμβάνει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα (αν ασκεί τέτοια ο Σύλλογος) και όχι στις συνδρομές που εισπράττει από τα μέλη του, οι οποίες όπως ήδη αναφέραμε δεν συνιστούν εισόδημα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.