Σεμινάρια rss feed

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 24 & Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

5 Φεβρουαρίου 2015

Αγορές μεταχειρισμένων αυτοκίνητων από χώρες εντός ΕΕ

Φανοποιός προσθέτει ΚΑΔ 45.11.22.01 όπου θα αγοράζει από Γερμανία (ιδιώτες και έμπορους) μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με ποια στοιχεία θα αγοράζει και με ποια θα τα πωλεί εδώ; Ποιες υποχρεώσεις έχει ως προς ΦΠΑ στο κανονικό καθεστώς και ποιες ως προς στο άρθρο 45 που αναφέρεται στο ειδικό καθεστώς των μεταχειρισμένων. Στο καθεστώς αυτό υπάγεται προαιρετικά ή υποχρεωτικά; Οι αγορές από ιδιώτες της Γερμανίας θεωρούνται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και χρειάζεται υποβολή VIES; Γενικά να με ενημερώσετε πώς τηρείται μία τέτοια εκμετάλλευση από πλευράς ΦΠΑ, ΚΦΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 (τελευταίο εδάφιο), του άρθρου 45, του κώδικα ΦΠΑ, οι παραδόσεις κάθε είδους μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων δεν μπορούν να υπαχθούν στο απλοποιημένο καθεστώς των μεταχειρισμένων αγαθών του παραπάνω άρθρου.

Συνεπώς, ο υποκείμενος στο φόρος της προκειμένης περίπτωσης δεν δύναται να περιλαμβάνει τις αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλες χώρες, εντός ΕΕ, στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους.

Η εξαίρεση αυτή ισχύει και για παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων (παρ. 12 του ίδιου άρθρου).

Επομένως, οι παραδόσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί από άλλο κράτος της ΕΕ υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Θεωρούνται, δε, ενδοκοινοτικές εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Εγγραφή τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή στο σύστημα VIES και

β) Αποστολή και μεταφορά του αγαθού από την χώρα του πωλητή στη χώρα του αγοραστή

Εφόσον, λοιπόν, πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, στα βιβλία του Έλληνα υποκείμενου, η συναλλαγή αυτή καταχωρίζεται με την μέθοδο της «χρεοπίστωσης», για τις ανάγκες του ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η υποχρέωση της υποβολής του μηνιαίου Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών – αποκτήσεων - (VIES), μέχρι την 26η του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε το τιμολόγιο του προμηθευτή. Η υποβολή του Πίνακα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ. Εννοείται ότι η πραγματική αξία της αγοράς των αγαθών θα καταχωρισθεί στο απλογραφικό βιβλίο, σε ιδιαίτερη στήλη, με τον τίτλο: «Πραγματική αξία ενδοκοινοτικής απόκτησης, χωρίς ΦΠΑ».

Στην περίπτωση της αγοράς από ιδιώτη εξωτερικού, η επιχείρηση θα πρέπει να εκδώσει εκείνη σχετικό παραστατικό βάσει των διατάξεων της παρ. 10, του άρθρου 8, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ, βλ. και Πολ. 1003/2015). 

Το σχετικό παραστατικό για την αγορά από ιδιώτη περιλαμβάνει:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.

β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου.

γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.

ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής.

στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.

Σημειώνεται ότι από τη διάταξη δεν εισάγεται ειδική ονομασία για το σχετικό παραστατικό το οποίο δύναται να είναι ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγιο (αγοράς), «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης, αρκεί να περιλαμβάνει όλα τα κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενα δεδομένα.

Είναι προφανές ότι η αγορά αυτή δε θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ καθότι ο πωλητής είναι ιδιώτης και άρα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του φόρου (βλ. παρ. 1, του άρθρου 3, του ΦΠΑ).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.