Σεμινάρια rss feed

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Κ. Ρίζος Δικηγόρος, Δ.Ν
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019

Δευτέρα & Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2020
Α. Νασόπουλος Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4, 6, 11, 13, 17, 25 & 27 Φεβρουαρίου 2020 4 Φεβρουαρίου 2020
Χρ. Γκόρτσος , Γ. Δελλής , Π. Αλεξάκης
ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2020
Προκόπης Δημητριάδης Δικηγόρος, LL.M., εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Πανόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Παπαχρήστου Δικηγόρος, ΔΝ, νομικός σύμβουλος Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

Παρασκευή & Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

9 Μαϊου 2014

Διαγραφή απαίτησης από πτωχευμένη επιχείρηση

Εταιρεία έχει συσσωρεύσει ποσό 45χ ευρώ στο λογαριασμό 44.11 , είναι η τρίτη χρονιά (αυτή του 2013) που κάνει πρόβλεψη επισφαλειών και σκόπευε να διαγράψει ανείσπρακτα υπόλοιπα σε δύο έτη με τη συμπλήρωση 5ετίας . Όμως μέσα στο 2013 περαιώθηκε η πτώχευση εταιρείας με έκδοση τελεσίδικης απόφασης που μας όφειλε 200χ ευρώ . Το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεστεί με οριστικές εγγραφές και να μεταφερθεί στα αποτελέσματα χρήσης; Μπορώ μέσα στη χρήση να διαγράψω πρόσθετο ποσό της πρόβλεψης 155χ ευρώ; Αναγνωρίζεται φορολογικά; Η διαδικασία; Ισχύει το όριο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεδομένου ότι αναφερόμαστε στη χρήση 2013 το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης θα κριθεί υπό το πρίσμα των διατάξεων του παλιού ΚΦΕ (Ν.2238/1994) και ειδικότερα του άρθρου 31. Σύμφωνα με αυτό: «πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές» (παρ. 1, περίπτωση θ).

Με βάση την παραπάνω διάταξη και δεδομένου ότι έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην χρέωση του λογαριασμού 44.11 για το σύνολο του ποσού των 45.000 € που είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού, με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη με το ίδιο ποσό. Εννοείται ότι μετά την εγγραφή αυτή και την χρησιμοποίηση της σχηματισμένης πρόβλεψης, η επιχείρηση δεν θα φορολογηθεί στην 5ετία για το ποσό των προβλέψεων.

Παράλληλα το υπόλοιπο ποσό της ζημίας των 155.000 € δεδομένου ότι το ποσό των προβλέψεων δεν επαρκεί, θα αποσβεσθεί μέσα στη χρήση με οριστικές εγγραφές. Για το σκοπό αυτό θα χρεωθεί ο λογαριασμός 81.02.06 Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις με πίστωση επίσης του λογαριασμού του πελάτη, ο οποίος θα κλείσει. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει για τον σχηματισμό των προβλέψεων, για την οριστική διαγραφή της απαίτησης και την αναγνώριση της ζημιάς δεν υπάρχει κάποιος ποσοτικός ή ποσοστιαίος περιορισμός αλλά αρκεί η εξάντληση όλων των ένδικων μέσων για την αναγνώριση προς έκπτωση του συνολικού ποσού της ζημιάς αυτής.

Όσον αφορά τη διαδικασία, η διαγραφή αυτή θα πρέπει να γίνει γνωστή στη Δ.Ο.Υ. με την υποβολή της κατάστασης που προβλέπει η παραπάνω περίπτωση θ, της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10 του ΚΦΑΣ δηλαδή την 25/6/2014.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.