4 Απριλίου 2014

Απασχόληση κηπουρού με εργόσημο σε εταιρεία

Εταιρεία απασχολεί αλλοδαπό για τη συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου π.χ. κούρεμα του γκαζόν, κλάδεμα δενδρυλλίων και άλλες κηπουρικές εργασίες. Αντί για πρόσληψη στο ΙΚΑ μπορεί να τον απασχολεί με εργόσημο, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός θα εργάζεται 1-2 ημέρες την εβδομάδα και χωρίς σταθερό ωράριο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 3863/2010, με τα οποία καθιερώθηκε το «εργόσημο», όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011, αντικαταστάθηκαν περαιτέρω από το άρθρο 74 του Ν. 4144/2013 και καθορίστηκε το πλαίσιο των υπαγομένων υποχρεωτικά στην ιδιότυπη αυτή ασφάλιση, περιστασιακά απασχολουμένων. Σχετική είναι και η (αναλυτική) Εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  43/2013, στην οποία προτείνουμε να ανατρέξετε.

Έτσι  λοιπόν, έχουμε, κατά ρητή διατύπωση στο νόμο, τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, φροντίδας αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως είναι:

(α) οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί κ.λπ.)

(β) οι κηπουρικές εργασίες

(γ) η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών

(δ) η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες

(ε) οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ),

(σ) η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία,

συνοδεία εκτός οικίας),

(ζ) οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες

(η) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων

(θ) οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος κ.λπ.)

2. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, με τα ίδια χαρακτηριστικά, όμως μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

3. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998.

4. Νέες κατηγορίες:

(α) οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη

(β) οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο

(γ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

Συνεπώς, ο αλλοδαπός στον οποίο αναφέρεστε και για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία ασφάλισης μέσω του «εργόσημου», μόνο εφόσον ο εργοδότης είναι ιδιώτης και στο πλαίσιο της κατ οίκον απασχόλησης.

Για την εργασία του στην Εταιρεία, θα πρέπει να ακολουθηθεί η πρόσληψή του, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πριν ξεκινήσει η απασχόλησή του.

Ως προς την μορφή της απασχόλησης, εφόσον αυτή δεν θα είναι πλήρης, μπορείτε να επιλέξετε κάποια κατηγορία μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόληση, ή την διαλείπουσα εργασία («ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», έκδοση Οικονομική Βιβλιοθήκη 2013, σελ. 14 κ.ε.).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.